ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Бюджет

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към IV-то тримесечие на 2019 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към III-то тримесечие на 2019 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към II-ро тримесечие на 2019 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към I-во тримесечие на 2019 година

 

БЮДЖЕТ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ( ПОДЕЛЕНИЕ, РАЙОН)
ЗА 2019 ГОДИНА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ


И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към IV-то тримесечие на 2018 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към III-то тримесечие на 2018 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към II-ро тримесечие на 2018 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към I-во тримесечие на 2018 година

 

БЮДЖЕТ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ( ПОДЕЛЕНИЕ, РАЙОН)
ЗА 2018 ГОДИНА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ


И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към IV-то тримесечие на 2017 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към III-то тримесечие на 2017 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към II-ро тримесечие на 2017 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към I-то тримесечие на 2017 година


И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към IV-то тримесечие на 2016 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към III-то тримесечие на 2016 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към II-ро тримесечие на 2016 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към I-то тримесечие на 2016 година


И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към IV-то тримесечие на 2015 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към ІII-то тримесечие на 2015 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към ІI-то тримесечие на 2015 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към І-то тримесечие на 2015 година


И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към ІV-то тримесечие на 2014 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към ІІI-то тримесечие на 2014 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към ІІ-то тримесечие на 2014 година

 

ОТЧЕТ за разхода на бюджета за всички дейности за месец 6/2014 година

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на делегирания бюджет
на СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
към І-то тримесечие на 2014 година