BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Държавни зрелостни изпити

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

 

Учениците, завършили средното си образование, трябва да заплатят здравните си вноски за своя сметка, до започване на работа или на учебната година във висшето учебно заведение, в което ще продължат своето обучение, тъй като месеците юли, август и септември те не се осигуряват от републиканския бюджет. При повече от три неплатени вноски, бъдещите студенти ще се окажат с прекъснати здравни права.

Ученици, които са завършили предходни години, но не са положили успешно всички изпити, т.е. има да полагат поправителни изпити могат да се явят на съответните поправителни изпити в сесии през януари, май и август след подаване на заявление.

 

Заповед РД09-598 на директора за определяне на срок, в който зрелостниците лично могат да се запознаят със своите сканирани и оценени писмени работи от проведените зрелостни изпити през сесия май-юни на учебната 2020/2021 година.

 

Заявление за допускане дo Държавни зрелостни изпити

 

 

 

www.zamaturite.bg

 

Заповед на министъра на образованието и науката за учебната 2020/2021 година за:

 

– дати за провеждане на държавни зрелостни изпити сесии май-юни и август-септември;
– график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2020/2021 г.

 

 

Наредба № 3 от 17. 05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

 

Наредба №1 от 11.04.2003г. за учебно-изпитните програми за държавни зрелостните изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

 

Примерни изпитни материали за ДЗИ

 

Инструктаж за зрелостниците при провеждане на ДЗИ

 

 

ПО-ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

Сесия май-юни
1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

 • Български език и литература – 19.05.2021 г., начало 08:00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 21.05.2021 г., начало 08:00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26.05.2021 г. и 31.05.2021 г.

 

2. График на дейностите

 • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити
  – 01.03.2021 г. – 19.03.2021 г.
 • Допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2021 г.
 • Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 18.05.2021 г.
 • Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити
  – до 18.05.2021 г.
 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 07.06.2021 г.

Сесия август-септември
1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

 • Български език и литература – 26.08.2021 г., начало 08:00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 27.08.2021 г., начало 08:00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30.08.2021 г. – 03.09.2021 г.

2. График на дейностите

 • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити –
  01.07.2021 г. – 16.07.2021 г.
 • Допускане до държавни зрелостни изпити – до 19.08.2021 г.
 • Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 23.08.2021 г.
 • Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити
  – до 23.08.2021 г.
 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 08.09.2021 г.