ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

История на училището

През своята 45 годишна история училището ни преминава през различни етапи на развитие.
Наследник е на Седмо основно училище и на Единно средно политехническо училище с изучаване на руски език. От 12 май 1992 година учебното заведение е Средно общообразователно училище с разширено изучаване на чужди езици и изкуства „Сава Доброплодни“. За сравнително краткия период училището ни създаде свои традиции, утвърди името си като средище на единството от знания и дарования. Извоюва си специално и достойно място в културния живот на града и страната ни. То е търсено и предпочитано, защото тук заедно с научните знания децата откриват вълшебството и красотата в музиката, танца, изобразителното изкуство. Техният талант непрекъснато се обогатява, развива, усъвършенства. Всеки родител и ученик, който се стреми към тези общочовешки, вечни ценности, може да се довери на висококвалифицираните преподаватели, които работят тук.

 

 

Като утвърдена образователна и културна институция в града училището играе водеща роля в духовния живот на града. В своята дейност се подкрепя и работи в тясно взаимодействие с Областна управа – гр. Шумен, Община Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, музеите, читалищата и други институции в града.
Училището е асоциирано към ЮНЕСКО, определено е за училище – база по руски език от МОН и РКИЦ – България и е водещо в региона по проблемите на европейската комуникация и интеграция.

 

Своите успехи училището дължи на високо квалифицирания си преподавателски състав. Повечето от колегите освен с ученици, работят и със студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“ като хонорувани преподаватели и базови учители. Голяма част от тях са изявени творци в изобразителното изкуство, хореографията, музиката. Високото качество на образованието привлича деца не само от града и региона, но и от цяла Североизточна България.

 

Общо 41 деца от училището са заели 75 призови места и са получили награди през 2006/2007 учебна – година първо, второ или трето място в международни и национални конкурси, олимпиади или състезания.

 

Първите места от Международни конкурси са 5, а носители са двама ученици от профил „Музика“ – Елица Владимирова Мирчева и Христо Йовков Христов за изпълненията си на пиано. Пет втори награди за музика – пиано и естрадно пеене и тенис на маса и 6 трети награди, отново за музика – естрадно пеене, пиано и информатика- програмиране.
Осем първи места на национални конкурси, олимпиади и състезания – по информатика и информационни технологии, естрадно пеене, народно пеене, техническо чертане, фехтовка, ракетомоделизъм и художествена гимнастика; 26 втори награди от състезания по музика – пиано, естрадно пеене, руски език , ракетомоделизъм, фехтовка, карате-до и 25 трети места по волейбол, естрадно пеене, народно пеене, спорт-Фехтовка и руски език.

 

 

ПАТРОН НА УЧИЛИЩЕТО

Сава Хаджиилиев Доброплодни е от ония ярки възрожденски личности, които ни удивляват с разностранните си интереси и с неизчерпаемата си енергия, отдадена в полза на българския род.

 

Роден е на 03.12.1820 година в град Сливен. През 1837 година с помощта на някои сливенски търговци постъпва в прочутото по това време училище в Куручешме – Цариград, където по това време учи и Георги С. Раковски. Учителите му са удивени от неговите успехи по математика, география, астрология, философия, литература, гръцки, латински и френски език. През 1842 година завършва училището с отличие, за което получава и титлата „евкаридис” – „доброплодни”.

 

 

На 15.08.1847 година след петгодишно учителстване в град Котел Сава Доброплодни пристига в Шумен. Проявява се като модерно мислещ учител, буден общественик, нравствено извисена личност. Сближава се с някои полски и чешки емигранти – преди всичко с Лайош Кошут. След заминаването на Михай Шафран по негова инициатива в града се създава първият в страната оркестър. Поставя началото на театралното дело в България, като създава и първата оригинална българска драма – комедията „Михал”. Предприема няколкомесечно пътуване до Виена, Бърно, Прага, Карлсбад.Назначен е за две години и половина като привременен професор по гръцки език в гимназията в Карловци. След завършване на Кримската война се завръща в България и отново става учител в Шумен, където урежда четирикласно училище /полугимназия/, на което е пръв директор. Развива активна обществена и културна дейност – основава читалище, което е възглавява като председател, урежда театрални представления с участието на свои ученици – Васил Друмев, Добри Войников, В. Д. Стоянов.

 

След Освобождението е член, а след това и председател на Окръжния управителен съвет във Варна., училищен инспектор в Разград и Варна. Дописен член на БКД /днешната БАН/, почетен член от 1884 година.

 

 

Химн на СУ „Сава Доброплодни“

 

Потомци сме на Доброплодни –
учител най-високославен,
издигнал книгата в молитва
за бъднина на род прославен.

 

Читалища, школа, театър,
напътстваща и мъдра реч –
във битката за бъднината
това бе неговият меч.

 

Затуй до днес не е забравен,
а щедро е възнаграден
с признателност, безсмъртие и слава,
пребъдващи във утрешния ден.

 

Света омайваме със песен,
с изящен танц, рисунка, стих,
разкрива мъдрият „Водител“
към знанието тайните врати.

 

Текст – Хриска Лазарова
Музика – Михаил Биков