BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Национално външно оценяване

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 2020/2021 Г.

 

 

Дати за провеждане за учебната 2020/2021:

 

IV клас

учебен предмет дата начало
Български език и литература27 май 2021 г.10:00 часа
Математика28 май 20201 г.10:00 часа

VII клас

учебен предметдатаначало
Български език и литература16 юни 2021 г.09:00 часа
Математика18 юни 2021 г.09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика)17 юни 2021 г. 09:00 часа

X клас

учебен предметдатаначало
Български език и литература16 юни 2021 г. 08:00 часа
Математика18 юни 2021 г. 08:00 часа
Чужд език
(по желание на ученика)
17 юни 2021 г. 08:00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности по график
в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)
---

Заповед Р№ РД09-2121/ 28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания в ІV клас, в VІІ клас и X клас през учебната 2020/2021 година

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на Х клас

 

 

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ