ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Национално външно оценяване

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 2019/2020 Г.

 

Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. относно нови дати за провеждане на националните външни оценявания в VII клас,
изменяща  Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г.

 

Дати за провеждане за учебната 2019/2020:

 

IV клас

учебен предмет дата начало
Български език и литература------
Математика------

VII клас

учебен предметдатаначало
Български език и литература15 юни 2020 г.09:00 часа
Математика17 юни 2020 г.09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика)не се провежда за учебната 2019/2020 година---

X клас

учебен предметдатаначало
Български език и литературане се провежда за учебната 2019/2020 година---
Математикане се провежда за учебната 2019/2020 година---
Чужд език
(по желание на ученика)
не се провежда за учебната 2019/2020 година---
Оценяване на дигиталните
компетентности
(по желание на ученика)
не се провежда за учебната 2019/2020 година---

Заповед РД 09-2152 от 27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания в ІV клас, в VІІ клас и X клас през учебната 2019/2020 година

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

 

 

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ