ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Олимпиади и състезания

Олимпиади и национални състезания за учебната 2019/2020 година

 

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година

 

График за провеждане на общинския кръг на ученическите олимпиади през учебната 2019/2020 година в Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен


 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

(за ученик, навършил 16 години)

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

(за родител, настойник)

 


ЗНАМ И МОГА

Регламент

общински кръг

 • дата на провеждане: 25.01.2020 г., начален час: 09:00 ч.
 • резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати

областен кръг

 • Списък на допуснатите ученици до областен кръг
 • дата на провеждане: 29.02.2020 г., начален час: 09:00 ч.
 • място на провеждане: НУ „Илия Рашков Блъсков“, гр. Шумен

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Регламент

общински кръг

областен кръг

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Регламент

общински кръг

 • дата на провеждане: 11.01.2020 г., начален час: 09:00 ч.
 • резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати

областен кръг

 • Списък на допуснатите ученици до областен кръг
 • дата на провеждане: 09.02.2020 г., начален час: 09:00 ч.
 • място на провеждане: ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Шумен

РУСКИ ЕЗИК

Регламент

общински кръг

областен кръг

МАТЕМАТИКА

Регламент (възрастова група IV–VII клас)

Регламент (възрастова група VIII–XII клас)

общински кръг

областен кръг

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Регламент

общински кръг

 • дата на провеждане: 10.01.2020 г.

областен кръг

 • Списък на допуснатите ученици до областен кръг
 • дата на провеждане: до 08.03.2020 г., начален час: 09:00 ч.
 • място на провеждане: ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен

ФИЛОСОФИЯ

Регламент

общински кръг

 • дата на провеждане: 24.01.2020 г.
 • резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати

областен кръг

 • Списък на допуснатите ученици до областен кръг
 • дата на провеждане: 08.02.2020 г., начален час: 14:00 ч.
 • място на провеждане: Професионална гимназия по икономика, гр. Шумен

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ/ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Регламент

общински кръг

 • дата на провеждане: 18.01.2020 г., начален час: 09:00 ч.
 • резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати

областен кръг

 • Списък на допуснатите ученици до областен кръг
 • дата на провеждане: 29.02.2020 г., начален час: 09:00 ч.
 • място на провеждане: СУ „Васил Левски“, гр. Шумен

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Регламент

общински кръг

 • дата на провеждане: 19.01.2020 г., начален час: 09:00 ч.
 • резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати

областен кръг

 • Списък на допуснатите ученици до областен кръг
 • дата на провеждане: 22.02.2020 г., начален час: 14:00 ч.
 • място на провеждане: ІІІ ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен

ФИЗИКА

Регламент

общински кръг

областен кръг

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Регламент

общински кръг

 • дата на провеждане: 18.01.2020 г., начален час: 09:00 ч.
 • резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати

областен кръг

 • Списък на допуснатите ученици до областен кръг
 • дата на провеждане: 16.02.2020 г., начален час: 09:00 ч.
 • място на провеждане: СУ „Панайот Волов“, гр. Шумен

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Регламент

общински кръг

 • дата на провеждане: 25.01.2020 г., начален час: 09:00 ч.
 • резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати

областен кръг

 • Списък на допуснатите ученици до областен кръг
 • дата на провеждане: 23.02.2020 г., начален час: 09:00 ч.
 • място на провеждане: СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен