BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Седмично разписание

 I смянаII смяна
1 час07:30 - 08:1013:30 - 14:10
2 час08:20 - 09:0014:20 - 15:00
3 час09:20 - 10:0015:20 - 16:00
4 час10:05 - 10:4516:10 - 16:50
5 час10:50 - 11:3017:00 - 17:40
6 час11:35 - 12:1517:50 - 18:30
7 час12:20 - 13:0018:35 - 19:15

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СМЕНИ И КЛАСНИ СТАИ

за периода 17.05. – 28.05.2021 година

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

 

 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2020/2021 ГОДИНА

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 • 15.09.2020 г.

ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 • есенна – 30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл.
 • коледна – 22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.
 • междусрочна – 03.02.2021 г.
 • пролетна
  • за І-ХІ клас – 03.04. 2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.
  • за ХІІ клас – 08.04. 2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.

НЕУЧЕБНИ ДНИ

 • 04.12.2020 г. – неучебен ден по повод патронния празник на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
 • 19.05.2021 г. – ДЗИ по български език и литература
 • 21.05.2021 г. – Втори ДЗИ
 • 25.05.2021 г. –неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 16.06.2021 г. – НВО по български език и литература в края на VІІ и на Х клас
 • 18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VІІ и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 • 04.02.2021 г. за І-ХІI клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 • 23.06.2021 г. – І-ІII клас (14 учебни седмици)
 • 30.06.2021 г. – IV-VI клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2020 г. – VII-XI клас (18 учебни седмици )
 • 14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)