ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Списък с произведенията по литература
Списък със задължителна литература за 5 клас

1. Древногръцки мит за произхода на боговете (по „Старогръцки митове и легенди“,
преразказани от Петър Кърджилов)
2. Библейски разказ за началото на света (по „Библията. Преразказана от Пърл Бък“,
превела Дора Янева)
3. „Господ и дяволът правят света“, българска народна легенда
4. „Тримата братя и златната ябълка“, българска народна приказка
5. „Златното момиче“, българска народна приказка
6. „Троица братя града градяха“, българска народна песен
7. „Хайдути“, Хр. Ботев
8. „Легенда за рома“, ромска приказка
9. „Главатарят, който искал да плени месечината“, турска народна приказка
10. „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“, Ш. Перо
11. „Грозното патенце“, Х. Кр. Андерсен
12. Из „Похитителят на мълнии“, Рик Риърдън (подбрани откъси от X глава)

Препоръчителна литература за 6 клас

1. Елин Пелин, „Косачи”
2. Йордан Йовков, „Серафим“
3. Екзюпери, „Малкият принц“
4. Христо Смирненски, „Братчетата на Гаврош“
5. Марк Твен, „Принцът и просякът“
6. Бранислав Нушич, „Автобиография“
7. Веселин Ханчев, „Художник“
8. Любен Каравелов, „Хубава си, моя горо“
9. Иван Вазов, „Под игото“
10.Иван Вазов, „Отечество любезно“
11.Дж. Даръл, „Моето семейство и други животни

Задължителна литература за 7 клас в последователността на изучаването

1. „На прощаване” – Христо Ботев
2. „Немили – недраги” – Иван Вазов
3. „Една българка” – Иван Вазов
4. „Опълченците на Шипка” – Иван Вазов
5. „Българският език” – Иван Вазов
6. „До Чикаго и назад” – Алеко Константинов
7. „Бай Ганьо” – Алеко Константинов
8. „Неразделни” – Пенчо Славейков
9. „ Заточеници” – Пейо Яворов
10. „По жътва” – Елин Пелин
11. „По жицата” – Йордан Йовков
12. „Вятър ечи, Балкан стене”; „Стани, стани, юнак
балкански”- Добри Чинтулов

Препоръчителна литература за 8 клас

1.“Диви разкази” – Николай Хайтов
2.“Преди да се родя” – Ивайло Петров
3.“Стихотворения” – Димчо Дебелянов
4.“Стихотворения” – Елисавета Багряна
5.“Стихотворения” – Николай Лилиев
6.“Приказка за стълбата”- Христо Смирненски
7.“Стихотворения” – Христо Смирненски
8.“Дамата с рентгеновите очи” – Светослав Минков
9.“Стихотворения” – Никола Вапцаров
10.“Крадецът на праскови” – Емилиян Станев
11.“Нежната спирала” – Йордан Радичков
12.“Поеми” – Валери Петров
13.“В един есенен ден по шосето” – Павел Вежинов
14.Блага Димитрова – лирика

Препоръчителна литература за 9 клас

1.Старогръцки митове и легенди
2.Омир – Илиада
3.Омир – Одисея
4.Есхил – Прикованият Прометей
5.Софокъл – Едип цар; Антигона; Електра
6.Еврипид – Медея; Електра
7.Аристофан – Облаци
8. Библията
– Стар Завет – Сътворението на света /Битие/, Йосиф и неговите братя.
– Нов Завет – Евангелия от Матей и от Йоан
9.Средновековни рицарски романи – Артуров цикъл
10.Пространно житие на Св. Кирил
11.Климент Охридски – Похвално слово за Константин-Кирил Филисоф
12.Константин-Кирил Философ – Проглас към евангелието
13.Константин Преславски – Азбучна молитва
14.Черноризец Храбър – За буквите
15.Йоан Екзарх – Шестоднев
16.Презвитер Козма – Беседа против богомилите
17. Апокрифи – Ходене на Богородица по мъките
18.Григорий Цамблак – Похвално слово за Патриарх Евтимий

Списък със задължителна литература за 10 клас

І.1. „Епопея на забравените” (Ив. Вазов)
І.2. „Под игото“ (Ив. Вазов)
I.3. „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“
(Ал. Константинов) .
І.4. „Cis moll“ (П. П. Славейков)
І.5. „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“ (П. Яворов)
І.6. „Да се завърнеш…“ (Д. Дебелянов)
І.7. „Гераците“ (Елин Пелин)
II.1. „Септември“ (Гео Милев)
ІІ.2. „Зимни вечери“ (Хр. Смирненски)
II.3. „Повест“ (А. Далчев)
ІІ.4. „Индже“, „Албена“ (Й. Йовков)
ІІ.5. „Писмо“ („Ти помниш ли…“) (Н. Вапцаров)
III.1. Из „Тютюн“ (1951 г.): І и ХVІ глава от І част (Д. Димов)
III.2. „Дърво без корен“ (Н. Хайтов)
III.3. „Нежната спирала“ (Й. Радичков)

Списък със задължителна литература за 11 клас

1. Христо Ботев
Лирика: „Майце си“, „Към брата си“, „Делба“, „До моето първо либе“, „Елегия“, „Борба“,
„Моята молитва“, „Хайдути“, „На прощаване“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“
Публицистика: „Политическа зима“, „Смешен плач“

2. Иван Вазов
Лирика: „Пряпорец и гусла“, „Тъгите на България“ , „Епопея на забравените“, „Практическият
человек“, „Средство да нямаш врагове“, „Двайсетий век“, „Линее нашто поколенье“, „Сливница“,
„При Рилския манастир“, „Към природата“, „Елате ни вижте“
Проза: „Чичовци“, „Под игото“, „Дядо Йоцо гледа“

3. Алеко Константинов
Фейлетони: „Страст“, „Честита Нова година“, „По изборите в Свищов“, „Сеятели на рабски
чувства“, „Разни хора, разни идеали“
„Бай Ганю“

4. Пенчо Славейков
Лирика: „Олаф ван Гелдерн“, „Епически песни“, „Псалом на поета“, „Сън за щастие“

5. Пейо Яворов
Лирика: „На нивата“, „Заточеници“, „Арменци“, „Хайдушки песни“, „Ще бъдеш в бяло“, „Две
хубави очи“, „Стон“, „Калиопа“, „Сенки“, „Песен на песента ми“, „Градушка“, „Нощ“, „Песента
на човека“, „Към върха“, „Маска“, „Две души“
Драма: „В полите на Витоша“

6. Елин Пелин
Проза: Ветрената мелница“, „Мечтатели“, „Косачи“, „Край воденицата“, „Задушница“, „На оня
свят“, „Андрешко“, „Престъпление“, „Напаст божия“
Повести: „Гераците“
Сборник разкази: „Под манастирската лоза“

7. Димчо Дебелянов
Лирика: „Пловдив“, „Станси“, „Черна песен“, „Спи градът“, „Да се завърнеш…“, „Помниш ли,
помниш ли…“, „Аз искам да те помня все така“, „Гора“, „Миг“, „Един убит“, „Сиротна песен“,
„Тиха победа“, „Прииждат, връщат се“.

Препоръчителна литература за 12 клас

1.“Стихотворения” – Хр. Смирненски
2.“Септември” – Г. Милев
3.“Стихотворения” – А. Далчев
4.“Стихотворения” – Е. Багряна
5.“Разкази” – Й. Йовков
6.“Стихотворения” – Н. Вапцаров
7.“Железният светилник” – Д. Талев
8.“Тютюн” – Д. Димов