ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

На 11.07.2020 г. в гр. Котел се проведе ХІІ НДЮК за песенен и инструментален фолклор „Песенна дъга над Кутев“. Конкурсът се проведе само за ІІІ и ІV група, поради усложнената обстановка в страната. Единствената представителка на СУ „Сава Доброплодни“ – Славея Яворова Младенова от V Д музикален клас, с вокален педагог Янка Димитрова се представи с песните „А бре, Димитре“ и „Спуснало слънце три люлки“. В ІІІ възрастова група Славея се състезава с деца от НУИ, паралелки с разширено изучаване на музика и любители. Тя впечатли силно журито,с председател: Петър Аркалиев и членове: Калин Кирков, Милена Ставрева, Сашка Ченкова, с представянето си и заслужено бе възнаградена с престижното второ място и има право на еднократно подпомагане от Министерството но културата, за участие в обучение или майсторски клас.

             От 01.11.2019 г. до 30.06.2020 г. Средно училище „Сава Доброплодни“ работи по проект  „Учим, творим, успяваме заедно”, договор БС33.18-1-009/29.10.2019 г.  с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН.

 

Целта на проекта е: Обхващане и задържане в образователната система на учениците от етническите малцинства в СУ „Сава Доброплодни“, осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда, усвояване от учениците на социални знания и формиране на толерантно отношение към индивидуалните и културните различия“.

 

Общата стойност на проекта е 14 710.20 лв.

 

Над 330 деца участваха в 13 клуба „Моят цветен роден край“ за интеркултурно образование и 3 клуба „Толерантност“ с елементи на гражданско образование. Учениците изследваха идентичността и нейното място в глобалните процеси, чрез интерактивни игри откриваха механизми за преодоляване на стереотипи и формираха умения за работа в екип, посещаваха до налагането на противоепидемичните мерки културни забележителности, изучаваха обичаи и обреди. За  взаимното опознаване и приемане спомогна създаденият календар на празниците и съвместното отбелязване на празници на различните етноси.

 

В училището беше създаден Родителски клуб, който обсъждаше въпроси, свързани с повишаване на мотивацията на децата за участие в учебния процес.

 

На 18 юни беше проведена виртуална кръгла маса „Образованието създава мостове“ в платформата Zoom, в която се включиха на 80 участници – учители, родители и ученици.

 

Изпълнението на дейностите доведе до развитие на училищната култура за превръщане на етническата, езиковата, религиозна и културна специфика в предпоставка за равнопоставеност, интеграция и реализация на учениците; повишаване успеваемостта на учениците, подобряване на взаимодействието между училището и семейството и развитие на партньорството между училището и родителите в процеса на обучение и социализация на децата.

 

Още две първи награди добавиха десетокласниците Симеон Божилов и Виктор Братоев към богатата колекция от международни и национални награди на СУ „Сава Доброплодни“. Възпитаниците на преподавателката по пиано г-жа Жанета Кацарова участваха в Националния конкурс „Звукът на времето“, раздел „Инструменталисти“, който се проведе от 03 до 05 юли 2020 г. в гр. Велико Търново. Конкурсът е включен в културния календар на Министерството на културата и е под патронажа на Председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Симеон Божилов спечели Първа награда (медал, диплом и предметна награда) в категория „Класическо пиано“, а клавирният дует Симеон Божилов и Виктор Братоев – Първа награда (плакет, диплом и парична награда) в категория „Камерни формации“. Председател на журито бе проф. Борислава Танева, а един от членовете му  – проф. д-р Александър Василенко, в чийто майсторски клас бе включен и Симеон Божилов. Конкурсната програма на „доброплодците“ включваше творби от Ф. Лист, А. Дворжак и П. Владигеров.

 

Тазгодишните успехи на младите пианисти започнаха още през месец март, когато те спечелиха Първа награда в Международен онлайн конкурс в Сърбия, журиран от 9-членно международно жури.

 

Призовите места на Симеон и Виктор са част от отличното представяне на възпитаниците на СУ „Сава Доброплодни“  на национални и международни олимпиади, състезания и конкурси през периода на дистанционното обучение, в които своите успехи завоюваха и учениците, изучаващи чужди езици, народно пеене, информационни технологии и др.

 

На 8.07.2020 година в СУ „Сава Доброплодни“ ще се проведат изпити на Cambridge English Language Assessment – First Certificate in English FCE /езиково ниво B2/ и Cambridge Advanced English CAE /езиково ниво C1/

Успешно положилите изпита ученици ще получат международно признат сертификат за ниво на английски език, който могат да използват при кандидатстване за обучение е в България и в чужбина, както и при кандидатстване за работа

СУ „Сава Доброподни“ е оторизиран изпитен център, който ежегодно подготовя и организира изпити за ниво на владеене на английски език на Cambridge English Language Assessment.

Ученици от четири шуменски училища ще представят на есен работата си по иновативен проект на Европейската комисия за мониторинг и гражданско образование. България като една от петте държави, участващи в него мобилизира усилията на ученици и учители от шест области на страната. Българското участие премина под мото „Детективи на европейски проекти“. Със съдействието на Областните информационни центрове от Шумен, Силистра, Видин, Бургас, Пазарджик и Ямбол бяха определени пилотни училища, които сформираха екипи за наблюдение. В продължение на седем месеца учениците, подкрепяни от свои учители придобиха практически умения за наблюдение на европейски проекти, използвайки  информационни и комуникационни технологии. В хода на наблюдението те ползваха Единния информационен портал на Структурните фондове: eufunds.bg, както и други източници на публично достъпни данни.

Дванадесетте шуменски детективи изготвиха пет мониторингови доклада за проект на Община Шумен, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ (2014-2020). С него са подобрени части от градската среда – зелени площи, улици, тротоари и осветление. Учениците анализираха резултатите от проекта, а своите впечатления освен в доклади, споделиха  с флашмоб, статия, озаглавена „В какъв град искам да живея?“ и финално видео: https://www.youtube.com/watch?v=mCU2xIqzZJI&feature=youtu.be 

 

ДЕТЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Резултати от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство, проведен на 22.06.2020 г. за приемане на ученици в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година

 

Резултати от изпит за проверка на способностите по музика, проведен на 23.06.2020 г. за приемане на ученици в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година

Днес, 25.06.2020 се проведе  тържественото изпращане на  абитуриентите от випуск 2020 при СУ „Сава Доброплодни“.

При спазване на всички изисквания във връзка с ограничаването на COVID 19, беше създадена организация, която позволи  абитуриентите  и техните родители  да изживеят  един  дългоочакван празничен ден с минимален риск за тяхното здраве.

89 зрелостници получиха днес дипломите си в двора на СУ „Савда Доброплодни“. Директорът на училището, д-р Албена Иванова-Неделчева награди най-добрите от випуска – 14 отличници  и първенците на  съответния профил.

Първенец на випуск 2020 на СУ „Сава Доброплодни“ е Мария Данаилова Пенева. Мария е ученичка в училището от първи клас и освен отличен успех през всичките дванайсет години на обучение се отличава и с активно участие в училищния живот.
Мария е класирана в националния кръг на Олимпиадата по руски език през 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, класирана е на Втората международна олимпиада към Санкт-Петербургский государственный университет през 2020.
Ученичката има присъдени първи места на Международното състезание „Лингвистично кенгуру“, на Националното състезание „Четящо кенгуру“.
Мария е изявен състезател в Националния дебатьорски форум през 2018, в Националното състезание по дебати BDA OPEN 2019.
Мария Пенева заслужи своето отличие „Първенец на випуска “. Нека е лек и щастлив пътят й, нека постиженията й са многобройни и мечтите реализирани.

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

В СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ – ГР. ШУМЕН