ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

 

Обичате да пеете?

Обичате работата в екип?

Обичате да се трудите?

Обичате сцената?

 

 

Заповядайте на 18.09. 2020г. от 12.20ч./ за първа смяна/ и от 13.00ч./ за втора смяна/ на прослушване в малкия физкултурен салон/ 3-ти етаж/.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

Скъпи ученици,

Уважаеми колеги,

Уважаеми родители,

 

Днес е 15 септември, празник, който посвещаваме на тържеството на духа и знанието. Празник, който е символ на почитта на българина към всеобщата просвета, който събира в едно безгрижието на младостта и опита на мъдростта.

В настоящите времена на изпитание всички ние разбрахме, че никой и никога няма да замени общуването в класната стая.

Затова този първи учебен ден е специален!

 

Мили първокласници,

Днес Вие правите своята първа малка крачка по безкрайния път на Вашата самостоятелност. Този ден ще Ви срещне с непознатото, новото, неочакваното.

Мислете творчески, бъдете любопитни и вяравайте, че можете да постигнете всичко.

 

Скъпи ученици,

Пазете традициите на нашето училище, умножавайте успехите му в областта на изкуствата и науката. Не губете вяра в силата на знанието, защото само с негова помощ може да се промени съвременният свят. Вярвайте в собствените си сили и заедно с учителите и семействата си преодолявайте предизвикателствата на настоящето. Вярвайте на учителите си, защото те ще ви направят не само по-образовани, но и по-добри хора.

Не преставайте да преследвате мечтите си!

 

Уважаеми родители,

Благодарим Ви за оказаното доверие! Вие сте важна част от нашата училищна общност и единствено с обединени усилия можем да устоим на днешните предизвикателства.

Само така успехът ни е гарантиран и нашите деца ще израстнат талантливи, знаещи и подготвени за живота!

 

Уважаеми колеги,

Пожелавам Ви много сили и творческо дръзновение в трудния, но благороден път. Добрите дела се постигат само с труд, всеотдайност и истинско вдъхновение.

Желая ви здраве, духовни сили и упоритост, за да преборите всички трудности. Нека уважението и любовта на учениците ни бъдат най-ценният дар за труда ни!

 

На добър час!

 

Д-р Албена Иванова-Неделчева

Директор на Средно училище „Сава Доброплодни”, гр. Шумен

 

От 11 до 13.09.2020г. се проведе  Шестнадесети национален музикален фестивал  „ Фолклорен изгрев“. Ежегодно събитието се състои в град Варна, по изключение тази година се проведе в град Китен.  Фестивалът е със състезателен характер за изпълнители от различни възрасти, включват се и най-малките – деца на 3 –годишна възраст,  ученици от школи, частни студиа, детски комплекси,  национални музикални училища, училища с музикални паралелки, студенти и самодейци от народни читалища и пенсионерски клубове.

 

Събитието  се проведе под патронажа на кмета на район „Младост“ – град Варна – г-н Христо Христов, с помощта на странджанската певица Златка Ставрева и сдружение „Атлиманска огърлица“  и любезното съдействие на Гранд Мол –

град Варна.

 

Председател на журито бе професор академик Милчо Василев.

На ученичката  Никол Ивайлова Иванова от 9в клас при СУ „Сава Доброплодни“ ѝ бе присъдено званието – Лауреат първа степен. Неин вокален педагог е г-жа Веселка Антонова.

Уважаеми родители, скъпи ученици,

 

Във връзка с мерките за намаляване на рисковете от предаване на COVID-19 тържествено откриване на учебната  2020 – 2021 година ще се организира само за I, V и VIII клас:

– от 9:30 часа – тържествен час на класа в северния двор на училището за учениците от I клас;

– от 11:00 часа – час на класа за  V и VIII клас.

Влизането в сградата за всички ученици е както следва:

– за класните стаи на II етаж се влиза от южния вход;

– за класните стаи на III етаж се влиза от югоизточния вход (срещу физкултурния салон).

 

Пожелаваме здрава, спокойна и успешна учебна година!

 

 

ВФ „Дъга“  при СУ „Сава Доброплодни“ с ръководител Антония Божинова демонстрира сериозната си подготовка на ХIХ Международен конкурс “Речни ноти”, провел се между 20  и 22 август 2020 г. в гр. Тутракан. Малките певци си тръгнаха от музикалната надпревара със Специалната награда за отлично представяне на организаторите – ОЦИД, гр. Тутракан.

 

 

Образование, адекватно на изискванията на технологичния век, в който живеем, ще получават възпитаниците на СУ „Сава Доброплодни“ след реализирането на спечеления от учебното заведение проект за изграждане на STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) среда, обезпечаваща осъществяването на съобразен със съвременните достижения на науката образователен процес – проектно базирано обучение, мотивиране на учениците за активно учене чрез експериментиране, компетентностен подход.

 

СУ „Сава Доброплодни“ е едно от петдесетте училища от цялата страна, попаднало в „голямата категория“ (финансиране до 300 000 лв.) на училищата, които ще получат финансова и организационна подкрепа от Министерство на образованието и науката по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Екипът, изработил и защитил проекта, е въодушевен от това своеобразно признание за качеството на предложените идеи, иновативния подход и положените усилия.

Директорът на училището – д-р Албена Иванова-Неделчева, благодари от сърце на всички, които са работили неуморно за създаването на този уникален проект – STEM център по природни науки, изследвания и иновации в СУ „Сава Доброплодни“, и заяви развълнувано: „Успешно преминахме през нелекия път на изготвяне и защита на проекта. Надежда и опора в предстоящата ни работа ще бъдат партньорите, без които този център не би могъл да стане реалност. Само заедно можем да постигнем по-добро бъдеще за нашите деца!“.

С Постановление на Министерския съвет № 155 от 21.07.2020 г., публикувано в Държавен вестник, бр. 66 от 24.07.2020 г., са определени размерът, редът и условията за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 8 клас на държавно или общинско училище за учебната 2020-2021 година.

От 24.07.2020 г. в дирекции „Социално подпомагане“ могат да се подават заявления-декларации за отпускане на тази помощ.

Заявлението заедно с необходимите удостоверителни документи се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Помощта е в размер на 250 лв. и ще се отпуска по реда на чл. 12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Новата помощ ще се предоставя на семействата по подобие на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Изискването е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помощта ще се получава при условие, че средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 450 лв.

Изплащането на еднократната помощ ще е на два пъти – 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок на учебната 2020–2021 г., ако детето продължава да посещава училище.

Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Заявлението декларация за отпускане на помощта може да се получи от съответната Дирекция „Социално подпомагане“ или да се изтегли от електронната страница на Агенцията на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.

Заявленията могат да се подават:

– лично на място в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, като следва да се представя и лична карта на декларатора за справка;

– чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал.

Предстои реализирането чрез Държавна агенция „Електронно управление“ на възможността заявленията да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с квалифициран електронен подпис.

На 11.07.2020 г. в гр. Котел се проведе ХІІ НДЮК за песенен и инструментален фолклор „Песенна дъга над Кутев“. Конкурсът се проведе само за ІІІ и ІV група, поради усложнената обстановка в страната. Единствената представителка на СУ „Сава Доброплодни“ – Славея Яворова Младенова от V Д музикален клас, с вокален педагог Янка Димитрова се представи с песните „А бре, Димитре“ и „Спуснало слънце три люлки“. В ІІІ възрастова група Славея се състезава с деца от НУИ, паралелки с разширено изучаване на музика и любители. Тя впечатли силно журито,с председател: Петър Аркалиев и членове: Калин Кирков, Милена Ставрева, Сашка Ченкова, с представянето си и заслужено бе възнаградена с престижното второ място и има право на еднократно подпомагане от Министерството но културата, за участие в обучение или майсторски клас.

             От 01.11.2019 г. до 30.06.2020 г. Средно училище „Сава Доброплодни“ работи по проект  „Учим, творим, успяваме заедно”, договор БС33.18-1-009/29.10.2019 г.  с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН.

 

Целта на проекта е: Обхващане и задържане в образователната система на учениците от етническите малцинства в СУ „Сава Доброплодни“, осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда, усвояване от учениците на социални знания и формиране на толерантно отношение към индивидуалните и културните различия“.

 

Общата стойност на проекта е 14 710.20 лв.

 

Над 330 деца участваха в 13 клуба „Моят цветен роден край“ за интеркултурно образование и 3 клуба „Толерантност“ с елементи на гражданско образование. Учениците изследваха идентичността и нейното място в глобалните процеси, чрез интерактивни игри откриваха механизми за преодоляване на стереотипи и формираха умения за работа в екип, посещаваха до налагането на противоепидемичните мерки културни забележителности, изучаваха обичаи и обреди. За  взаимното опознаване и приемане спомогна създаденият календар на празниците и съвместното отбелязване на празници на различните етноси.

 

В училището беше създаден Родителски клуб, който обсъждаше въпроси, свързани с повишаване на мотивацията на децата за участие в учебния процес.

 

На 18 юни беше проведена виртуална кръгла маса „Образованието създава мостове“ в платформата Zoom, в която се включиха на 80 участници – учители, родители и ученици.

 

Изпълнението на дейностите доведе до развитие на училищната култура за превръщане на етническата, езиковата, религиозна и културна специфика в предпоставка за равнопоставеност, интеграция и реализация на учениците; повишаване успеваемостта на учениците, подобряване на взаимодействието между училището и семейството и развитие на партньорството между училището и родителите в процеса на обучение и социализация на децата.