BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Cambridge – Оторизиран подготвителен център

Средно училище „Сава доброплодни“ Оторизиран подготвителен център
Номер на подготвителния център: BGPC000327

 

Sava Dobroplodny Secondary School Authorized Preparation Centre Preparation Center Number: BGPC000327

 

СУ „Сава Доброплодни“ е оторизиран център за подготовка и организиране на изпити за ниво на владеене на английски език на Cambridge English Language Assessment.

 

При нас може да се осъществи подготовка за следните изпити:
YLE Starters /ниво Pre A1/ -подходящ за ученици 3-4 клас
YLE Movers /ниво A1/ -подходящ за ученици 5-6 клас
YLE Flyers /ниво A2/- подходящ за ученици 6-7 клас
Key English Test /Key for Schools /ниво A2/ – подходящ за ученици 7-8 клас
Preliminary English Test / Preliminary for Schools /B1/- подходящ за ученици 8-9 клас
First Certificate in English FCE /B2/- подходящ за ученици 10-11 клас
Cambridge Advanced English CAE /C1/- подходящ за ученици 11-12 клас

 

Учениците, успешно положили изпит получават безсрочен, международно-признат сертификат за ниво на владеене на английски език. Сертификатите от изпитите First Certificate in English и Cambridge Advanced English за езикови нива В2 и С1 могат да се използват при кандидатстване за прием в университети в Европа, Австралия, Канада и САЩ и/или за удостоверяване на езиково ниво при кандидатстване за работа.

 

Подготовката за изпитите е безплатна за изявилите желание ученици на СУ „Сава Доброплодни“. Обучението се провежда извън седмичното разписание. Два пъти в годината се организират безплатно пробни изпити.

 

Цената на изпитите и графика за тях се определят периодично от Cambridge Assessment English, част от University of Cambridge.

 

За последните две години на територията на СУ „Сава Доброплодни“ бе реализирана юнска сесия на First Certificate in English и Cambridge Advanced English за езикови нива В2 и С1. Всички явили се ученици издържаха изпитите успешно и получиха международен сертификат за ниво на владеене на английски език.

 

 

Информация за формата на изпитите и оценяването

 

YLE Starters, Movers, Flyers

Key for Schools

Preliminary for Schools 

First Certificate in English

Cambridge Advanced English

Оценяване

 

 

Ученици от СУ „Сава Доброплодни“ на изпит за First Certificate in English