Галерия

К О Н Т А К Т И


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "САВА ДОБРОПЛОДНИ"


гр. Шумен

бул. "Мадара" № 34

e-mail: mail@suizku.com

Булстат: 000921816

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Канцелария:

работно време: Понеделник - Петък: 8:30 - 17:00 ч.

Почивка: 13:30 - 14:00 ч.

тел: 054833162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Албена Иванова-Неделчева - Директор

тел/факс: 054 860533

Приемно време за родители и граждани:
Понеделник - 14:00-15:00ч.
Четвъртък - 11:00-12:00ч.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ивелина Иванова - Заместник-директор по по учебната дейност

Здравко Петров - Заместник-директор по учебната дейност

Мария Костадинова- Заместник-директор по учебната дейност

Соня Вълчева - Заместник-директор по административно-стопанската дейност

тел: 054 864426


Десислава Гинева - Ръководител на направление "ИКТ"

тел: 0897 097142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------upload/adress.jpg