===========================================================

ЗА РОДИТЕЛИ

===========================================================

upload/looker1anim.gif
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ПРЕДМЕТИ


Български език и литература 10. клас - ЗП
Английски език 10. клас - ПП
Руски език
Немски език
Математика 8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
Информатика 9. клас - 2 ч/седм | 9. клас - 1 ч/седм | 10. клас
Информационни технологии 9. клас | 10. клас
История и цивилизация 8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас
География и икономика 8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас
Психология и логика
Етика и право
Философия
Свят и личност
Биология и здравно образование 8. клас | 9. клас | 10. клас
Физика и астрономия 8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас
Химия и опазване на околната среда 8. клас | 9. клас | 10. клас
Музика 9. клас
upload/looker1anim.gif

СПИСЪК НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ПО ЛИТЕРАТУРА
V клас |VІ клас |VІІ клас | VІІІ клас | ІХ клас | Х клас | ХІ клас | ХІІ клас


upload/looker1anim.gif

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ 8.-12. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

upload/looker1anim.gif

Електронно четими учебници

upload/looker1anim.gif

НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ