upload/for-profit.jpg
КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ


През септември 2012 г. се навършват 30 години от разкриването на езикови паралелки в ЕСПУ с преподаване на руски език „Антон Иванов” и 20 години от формирането на паралелки с профил „Изкуства” в СУ „Сава Доброплодни”. Във връзка с двойния юбилей се учредява Клуб на завършилите профилираните паралелки по чужди езици, изкуства и хуманитарни предмети в ЕСПУ „Антон Иванов” и СУ „Сава Доброплодни”, град Шумен.
Клубът съхранява връзката на бившите ученици с училището. Завършилите профилираните паралелки продължават образованието си в престижни висши учебни заведения в страната и чужбина, намират реализация в различни професии. Чрез клуба те могат да отстояват интересите на своето училище и да съдействат за неговия положителен публичен образ.
В училището се организират срещи между настоящите и бившите ученици. Това поставя началото на една възможност за СУ „Сава Доброплодни” като наследник на ЕСПУ „Антон Иванов” да познава своите възпитаници винаги.
Целите на Клуба на завършилите профилираните паралелки по чужди езици, изкуства и хуманитарни предмети в ЕСПУ „Антон Иванов” и СУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен, са:

Всички бивши възпитаници, които желаят да станат членове на Клуба на завършилите и да поддържат контакт с училището, могат да се регистрират с формуляр, който да изпратят на един от следните адреси:
souizku@abv.bg
darina.polihronova@abv.bg


Формуляр за членство може да изтеглите от ТУК

Списък на членуващите в Клуба на завършилите профилираните паралелки по чужди езици, изкуства и хуманитарни предмети