Галерия

******************************ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ НА УЧИЛИЩНО РАВНИЩЕ
upload/9.jpg•Вътрешно-институционална квалификацияupload/9.jpg•Външно-институционална квалификация


ОТЧИТАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНТАТА ДЕЙНОСТ


Квалификация по Наредба № 12 или Наредба № 15


Курсове за квалификация


Придобити професионално-квалификационни степени