Галерия

Изложба живопис
Публикувано на: 2009-06-23 09:05:12

Изложба живопис, графика и пластика представят учениците от Х и ХІ клас профил „Изобразително изкуство” на СОУ „Сава Доброплодни” и техните преподаватели Мариана Петкова и Пламен Петков. Откриване - днес, 22.06.2009 година от 18,00 часа в Художествената галерия „Елена Карамихайлова”.

Списък на произведенията по литература за IX кл.
Публикувано на: 2009-06-16 18:29:52

Списък на произведенията по литература за IX кл.

1. Старогръцки митове – Кун
2. Библия – Стар и Нов завет
3. „Илиада” – Омир
4. Старогръцка лирика – Библиотека за ученика
5. „Едип цар” – Софокъл
6. „Антигона” – Софокъл
7. „Прикованият Прометей” – Есхил
8. Старобългарска литература - Библиотека за ученика
9. Старобългарска поезия - Библиотека за ученика
10. Египетска митология

Учебник по литература за 9 клас, задължителна подготовка
Автори: М. Влашки, В. Стефанов, А. Панов
Издателство: Диоген

Приключване на учебната година - І б клас
Публикувано на: 2009-06-03 22:03:59

Как бързо времето премина
В учение, във песни и игри.
Изниза се учебната година,
Последният звънец звъни.
Пораснали и поумнели, учениците от І б клас на СОУ „Сава Доброплодни” показаха пред своите родители и преподаватели колко много знаят в края на учебната година.
Колко вълнуващо беше тържеството за малките ученици!Звучаха стихотворенията „Аз съм българче” и „Златни букви”.Бяха изпълнени песните „Кирил и Методий”, „Родина”, „Знамето ни е трицветно”, „Капитан”.Прозвучаха и песни на английски език, защото първокласниците го изучаваха през учебната година с голямо желание.Малките музиканти свириха на пиано и на гайда.Народната певица Деси завладя присъстващите с майсторското си изпълнение.Учениците показаха, че познават родината си, празниците и символите на България, че обичат своето училище.С трепет разкриваха съответствието между числата на решаваните задачи и буквите в азбуката, за да получат пословицата „БЕЗ ТРУД И НАУКА НЯМА СПОЛУКА”.
Доволни и щастливи от показаното децата получиха похвални грамоти за отличен успех и удостоверения за завършен първи клас.Пожелаха си ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ и нови срещи наесен,
Когато по-големи, по-щастливи,
Отново ще се върнат в клас.

Паметник на Пушкин в Шуменския университет
Публикувано на: 2009-06-03 09:52:56

На 1.06.09г. в корпус 2 на ШУ "Епископ Константин Преславски" бе открит паметник на А. С. Пушкин по повод 210 годишнината от рождението на поета. В тържествения концерт взеха участие Соня Обретенова от 5а клас с откъс от поемата "Руслан и Людмила" и Ана-Мария Лечева от 4-ти б клас с изпълнение на Валс "Шутка" от Д.Шостакович. По повод юбилея учениците от шуменските училища изразиха своето отношение към поета в слово и краски. Първенци в конкурса за есе от нашето училище са : Тамара Ангелова 9 клас - 2-ра награда и Маргарита Малишева 5 а клас - 5та награда. В конкурса за рисунка първа награде бе присъдена на Зехра Ридван от 10 клас, втора награда на Розалина Димитрова 11 клас , 3-та награда на Мариела Янкова 10 клас всички ученици от нашето училище.

Национална олимпиада по ИТ
Публикувано на: 2009-06-01 09:40:43

Ивайло Тодоров Тодоров от VII клас зае четвърто място на провелата се от 29.05 до 31.05.2009 г. в гр. Монтана Национална олимпиада по информационни технологии. Ивайло се представи с проект "Древните оръжия. Армии и въоръжение в Древен Египет, Персия и Асирия" с ръководител Ангел Ст. Ангелов, преподавател по Информационни технологии и консултант Мариана Георгиева, предподавател по История. Възпитаникът на СОУ "Сава Доброплодни" взе и специална награда от Майкрософт - България, връчена му лично от продуктовия мениджър за България Теодора Вълкова. Другият наш представител в олимпиадата бе Стефан Антонов Стефанов - VII клас, класирал се на тринадесето място.
Снимки от олимпиадата може да видите тук.

Специална награда на конкурса 'Млади таланти'
Публикувано на: 2009-06-01 08:58:16

Ученикът от VІІ клас Стефан Антонов Стефанов спечели специалната награда на Технически университет - София в националния конкурс „Млади таланти” за подготовката на научноизследователски или иновационни проекти в категория „Информационни технологии”. Стефан се представи с проект на тема „Атомната енергия и нейното приложение” под ръководството на преподавателя по информационни технологии Ангел Ангелов. Ученикът получи преносим компютър, сумата от 100 лева и сертификат, който му дава право да кандидатства за европейска стипендия.

Ученическа изложба
Публикувано на: 2009-05-30 15:57:30

В шуменското училище с разширено изучаване на изкуства „Сава Доброплодни” по традиция децата-художници експонират своите платна, за да покажат своето израстване през учебната година. Така и сега фоайето на първия етаж е побрало многото рисунки на малките третокласници от паралелката по изобразително изкуство с преподавател художничката Виолета Петрова и класен ръководител Събка Петкова.
Рисунките на децата са резултат от емоциите и възприятията, породени от проведените часове на открито и съприкосновението им с различното в родния град и желанието им да го сравнят с други градове от Европа. Така Виктория се опитва да изобрази катедралата Нотр Дам в Париж, Дилек подражава на Леонардо да Винчи с опита си за изобразяване на Мона Лиза, но иконите, интериорът, красивите растителни орнаменти на дърворезбите от олтара в посетения от малките ученици храм „Три светители” ги впечатляват дълбоко и те рисуват с внимание християнските образи.
Особено впечатление правят рисунките на Милица, Сезен, Ашкън, Валери. „Във връзка с проекта „Заедно живеем, учим и творим” децата участват в театралната формация „Карагьоз”-учат се да оформят сценични декори, разучават костюмите на различните етноси, опитват се да погледнат през погледа на художника-сценограф”-споделя техният преподавател Виолета. Още снимки на рисунки тук.

Приключил проект
Публикувано на: 2009-05-30 11:17:06

Днес от 11 часа в зала 11 на СОУ „Сава Доброплодни” се проведе заключителната пресконференция по проект: Училищен клуб „Интеркултурен диалог” По програма „Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство„ - „Проекти за организиране на вътрешно училищни и между училищни дебати и дискусии за опознаване на културното многообразие в България„ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства при МОН.
Доцент Янка Тоцева от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Румяна Буковалова координатор, обучителите Огнян Исаев и Иван Цингаров и членовете на клуба Явор Петров, Асибе Беримирова, Рамона Валентинова и Сибeл Джелил представиха дейността на Клуба и постигнатите резултати.
В началото на мeсец ноември 2008 година беше създаден училищен клуб „Интеркултурен диалог” към СОУ „Сава Доброплодни” – Шумен и бяха реализирани училищни и междуучилищни дискусии по проблеми, предположени от спецификата на региона, функционирането на училището като приемно по отношение на деца от етническите малцинства и от етническия състав на учениците. За функционирането на клуба бяха създадени две мултиетнически групи с 24 участници, обхващащи учениците от VIII- XII клас. Сбирките и учебния лагер във Върбица, хижа „Върбишки проход” по време на пролетната ваканция на 01 и 02.04.2009 година имаха учебно-практически характер и включваха дейности по изучаване на риторика и ораторско изкуство, специфика на интеркултурния диалог; техника на говора и правоговор; поведение пред аудитория; етнокултурни особености на малцинствените групи в шуменския регион. Участниците в клуба подготвиха и представиха публични изказвания в дискусии и презентации, свързани с празници на етническите общности в Шумен. Беше проведена публична училищна дискусия, посветена на 8 април - Международен ден на ромите и публичен междуучилищен дебат, посветен на 9 май- Деня на Европа съвместно с ученици от ГПЧЕ „Н. Вапцаров” - Шумен.

Бяха изпълнени целите и задачите на проекта:
В създадения училищен клуб „Интеркултурен диалог” бяха формирани умения у учениците за реализиране на ефективен интеркултурен диалог на базата на взаимното опознаване и приемане на различните култури, запознаване с основите на комуникативна толерантност и позитивната атмосфера в процеса на съвместна дейност в клуба.

Времетраене на проекта: от 01 ноември 2008 г. до 31 май 2009 г.
Партньорска организация: Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Сава Доброплодни” гр. Шумен.

Екип за изпълнение на проекта: Донка Иванова - Ръководител на проекта, Румяна Буковалова - координатор на проекта, педагогически съветник; Христина Христова - Икономист, счетоводител; Сибял Джелил – ученичка Х клас, профил „Хуманитарен” - ръководител на секция
Кристеан Куцаров – ХІ клас „Езиков профил” – Ръководител на Училищния клуб
Обучители: доц. Янка Тоцева, Иван Цингаров – актьор, Калина Йочева – преподавател в ШУ, Огнян Исаев - студент.

Членовете на клуба ще подпомагат активно процесите на интеграция на новоприети ученици от малцинствата чрез създаване на презентации, запознаващи с традиции, обичаи, празници и етнокултурни специфики на различните общности и ще използват придобитите знания и комуникативни умения в училищни прояви и рекламните кампании на училището.

Участие на млади художници
Публикувано на: 2009-05-26 16:29:27

Ученици от ХІ а клас, профил "ИЗКУСТВА" - Изобразително изкуство при СОУ "Сава Доброплодни" – Шумен с преподавател Мариана Петкова показаха своите умения като художници – импровизатори по време на регионалното състезание "България – Европейски съюз", което се проведе вчера, 25.05.2009 година в зала "Форум" на хотел "Шумен" едновременно с това подкрепяйки своите съученици, участници в състезанието.
Своите идеи за общия европейски дом, за мястото и ролята на евродепутатите и българските граждани, младите творци въплътиха в рисунки – карикатури и шаржове. "Българските евроизбори", "Торнадото на европейските програми" и "България е наша" са карикатури с позитивен заряд и насочват вниманието на гражданското ни общество към актуални проблеми.
В най-трудния поджанр на портрета – приятелския шарж, учениците съчетаха индивидуалното и типичното, разкривайки нещо повече от портретна характеристика. Различни елементи – звездички, въпросителни, удивителни – допълниха визията на шаржовете. Най-сполучливите карикатури и шаржове учениците подариха на кандидат-евродепутатите Меглена Кунева и Антония Първанова и на председателя на Общинския съвет в Шумен Даниела Русева.

Наш ученик на нац. конкурс 'Млади таланти'
Публикувано на: 2009-05-24 14:50:59

Ученикът от VІІа клас Стефан Антонов Стефанов е класиран за участие в националния конкурс „Млади таланти” за подготовката на научноизследователски или иновационни проекти в областите на естествените науки; социалните науки; комуникационни и информационни технологии. Конкурсът е организиран от Министерството на образованието и науката и ще се проведе от 26-ти до 30-ти май в София. Стефан ще се представи с проект на тема „Атомната енергия и нейното приложение” в категория „Информационни технологии” под ръководството на преподавателя по информационни технологии Ангел Ангелов . Проектите, класирани на призови места в Националния конкурс получават правото да участват в Европейския конкурс за млади таланти, който ще се проведе през месец септември в Копенхаген, Дания. В конкурса се допускат участници от VIII – XII клас. Организаторите за пръв път допускат изключение и канят ученик от VII клас.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109]