Галерия

Приключил проект
Публикувано на: 2009-05-30 11:17:06

Днес от 11 часа в зала 11 на СОУ „Сава Доброплодни” се проведе заключителната пресконференция по проект: Училищен клуб „Интеркултурен диалог” По програма „Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство„ - „Проекти за организиране на вътрешно училищни и между училищни дебати и дискусии за опознаване на културното многообразие в България„ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства при МОН.
Доцент Янка Тоцева от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Румяна Буковалова координатор, обучителите Огнян Исаев и Иван Цингаров и членовете на клуба Явор Петров, Асибе Беримирова, Рамона Валентинова и Сибeл Джелил представиха дейността на Клуба и постигнатите резултати.
В началото на мeсец ноември 2008 година беше създаден училищен клуб „Интеркултурен диалог” към СОУ „Сава Доброплодни” – Шумен и бяха реализирани училищни и междуучилищни дискусии по проблеми, предположени от спецификата на региона, функционирането на училището като приемно по отношение на деца от етническите малцинства и от етническия състав на учениците. За функционирането на клуба бяха създадени две мултиетнически групи с 24 участници, обхващащи учениците от VIII- XII клас. Сбирките и учебния лагер във Върбица, хижа „Върбишки проход” по време на пролетната ваканция на 01 и 02.04.2009 година имаха учебно-практически характер и включваха дейности по изучаване на риторика и ораторско изкуство, специфика на интеркултурния диалог; техника на говора и правоговор; поведение пред аудитория; етнокултурни особености на малцинствените групи в шуменския регион. Участниците в клуба подготвиха и представиха публични изказвания в дискусии и презентации, свързани с празници на етническите общности в Шумен. Беше проведена публична училищна дискусия, посветена на 8 април - Международен ден на ромите и публичен междуучилищен дебат, посветен на 9 май- Деня на Европа съвместно с ученици от ГПЧЕ „Н. Вапцаров” - Шумен.

Бяха изпълнени целите и задачите на проекта:
В създадения училищен клуб „Интеркултурен диалог” бяха формирани умения у учениците за реализиране на ефективен интеркултурен диалог на базата на взаимното опознаване и приемане на различните култури, запознаване с основите на комуникативна толерантност и позитивната атмосфера в процеса на съвместна дейност в клуба.

Времетраене на проекта: от 01 ноември 2008 г. до 31 май 2009 г.
Партньорска организация: Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Сава Доброплодни” гр. Шумен.

Екип за изпълнение на проекта: Донка Иванова - Ръководител на проекта, Румяна Буковалова - координатор на проекта, педагогически съветник; Христина Христова - Икономист, счетоводител; Сибял Джелил – ученичка Х клас, профил „Хуманитарен” - ръководител на секция
Кристеан Куцаров – ХІ клас „Езиков профил” – Ръководител на Училищния клуб
Обучители: доц. Янка Тоцева, Иван Цингаров – актьор, Калина Йочева – преподавател в ШУ, Огнян Исаев - студент.

Членовете на клуба ще подпомагат активно процесите на интеграция на новоприети ученици от малцинствата чрез създаване на презентации, запознаващи с традиции, обичаи, празници и етнокултурни специфики на различните общности и ще използват придобитите знания и комуникативни умения в училищни прояви и рекламните кампании на училището.

Участие на млади художници
Публикувано на: 2009-05-26 16:29:27

Ученици от ХІ а клас, профил "ИЗКУСТВА" - Изобразително изкуство при СОУ "Сава Доброплодни" – Шумен с преподавател Мариана Петкова показаха своите умения като художници – импровизатори по време на регионалното състезание "България – Европейски съюз", което се проведе вчера, 25.05.2009 година в зала "Форум" на хотел "Шумен" едновременно с това подкрепяйки своите съученици, участници в състезанието.
Своите идеи за общия европейски дом, за мястото и ролята на евродепутатите и българските граждани, младите творци въплътиха в рисунки – карикатури и шаржове. "Българските евроизбори", "Торнадото на европейските програми" и "България е наша" са карикатури с позитивен заряд и насочват вниманието на гражданското ни общество към актуални проблеми.
В най-трудния поджанр на портрета – приятелския шарж, учениците съчетаха индивидуалното и типичното, разкривайки нещо повече от портретна характеристика. Различни елементи – звездички, въпросителни, удивителни – допълниха визията на шаржовете. Най-сполучливите карикатури и шаржове учениците подариха на кандидат-евродепутатите Меглена Кунева и Антония Първанова и на председателя на Общинския съвет в Шумен Даниела Русева.

Наш ученик на нац. конкурс 'Млади таланти'
Публикувано на: 2009-05-24 14:50:59

Ученикът от VІІа клас Стефан Антонов Стефанов е класиран за участие в националния конкурс „Млади таланти” за подготовката на научноизследователски или иновационни проекти в областите на естествените науки; социалните науки; комуникационни и информационни технологии. Конкурсът е организиран от Министерството на образованието и науката и ще се проведе от 26-ти до 30-ти май в София. Стефан ще се представи с проект на тема „Атомната енергия и нейното приложение” в категория „Информационни технологии” под ръководството на преподавателя по информационни технологии Ангел Ангелов . Проектите, класирани на призови места в Националния конкурс получават правото да участват в Европейския конкурс за млади таланти, който ще се проведе през месец септември в Копенхаген, Дания. В конкурса се допускат участници от VIII – XII клас. Организаторите за пръв път допускат изключение и канят ученик от VII клас.

Нац. конкурс - нар. изпълнители и инструменталисти
Публикувано на: 2009-05-14 09:51:53

На 1.04.2009 г. се проведе националния конкурс за народни изпълнители и инструменталисти "Песенна дъга над Кутев" гр. Котел. Ученикът Момчил Даниелов Манчев от IX б клас -гайда с преподавател Мирослав Минчев спечели I-ва награда. Наградите бяха присъдени от компетентно жури в състав: проф. П. Льондев и К. Згурова.

Нови успехи на ученици от СОУ 'Сава Доброплодни'
Публикувано на: 2009-05-14 07:36:51

След нощта на изкуствата - нови успехи на ученици от СОУ „Сава Доброплодни” през учебната 2008/2009 година.
След уникалната нощ на изкуствата, която се проведе на 08.05.2009 година в СОУ „Сава Доброплодни” – Шумен, възпитаниците на училището по изкуствата продължиха своя активен културен живот и през съботната утрин.На 09.05.09 г. преподавателят по гайда Мирослав Минчев заедно със своя ученик Момчил Манчев от ІХ б клас отпътуваха за град Нови пазар, където вече беше започнал Националният конкурс за гайдари. На конкурса Момчил получи трета награда и право на едногодишна стипендия.
По същото време Ана-Мария Лечева и Вероника Тошкова от ІV б клас участваха в 20 Национален конкурс за млади изпълнители в гр. Русе. Ана-Мария спечели Втора награда в първа възрастова група специалност пиано, а Вероника Тошкова – Втора награда в първа възрастова група специалност Поп и джаз пеене. Преподавател по пиано на Ана-Мария е Аринка Вътева, а на Вероника – Емилия Божилова.

16 Май - Ден на борба с агресията в обществото
Публикувано на: 2009-05-13 09:57:44

16 май е обявен за Ден на борба с агресията в обществото. Това решение беше взето от ученици, който сформираха на 8 май 2009 г. "политическия кабинет" на МОН в рамките на Деня на ученическото самоуправление. Заповедта за обявяването се подписа от ученика-министър, а министърът на образованието и науката Даниел Вълчев, който влезе в ролята на съветник, я преподписа, за да влезе в сила. Беше даден старт на кампанията за отговорно родителство на Министерството на образованието и науката и Асоциацията за родителска активност. Партньор на СОУ "Сава Доброплодни" – Шумен в нея е Училищното настоятелство с председател доц. Янка Тоцева. Тя има за задача да провокира комуникацията между родителите и децата.

Доклад на тема "Агресия", автор Румяна Буковалова
Доклад на тема "Учителят и грубиянството в учлище", автори Ангел Ангелов, Илка Карева и Тодорка Ангелова, представен на тематична конференция в СУ "Климент Охридски" - 24.04.2009 г.

14-ти мат. турнир 'Акад. К. Попов'
Публикувано на: 2009-05-12 13:13:04

На 09.05.2009 година се проведе национален математически турнир "Академик Кирил Попов". В него участваха над 500 ученици от цялата страна. Възпитаниците от СОУ "Сава Доброплодни" традиционно се представиха отлично.
Зорница Йрданова Димова от III-a - 3 награда,Жечко Руменов Стойков - 6 награда с преподавател Албена Иванова и класен ръководител Мария Папазова.
Йордан Дончев от II-a клас - 4 награда с класен ръководител Татяна Станчева.
Ивайло Георгиев от III-г- 7 място с класен ръководител Мануела Недекова.
Грамоти от участието на възпитаниците от СОУ "Сава Доброплодни" може да видите тук

Продукции на учениците от паралелките по 'Музика'
Публикувано на: 2009-05-11 17:52:42

През месец май започват продукциите на учениците от паралелките с разширено изучаване и профил „ИЗКУСТВА” - Музика от СОУ „Сава Доброплодни” – Шумен по музикален инструмент и пеене. На тях те изпълняват произведения, които са научили през учебната година с много старание и любов.
На 13.05.2009 година, сряда, от 18 часа в Къща-музей „Панчо Владигеров” ще се състои продукцията на класа по пиано с преподавател Ирма Джанкова с участието на Бетина Димитрова от VІІ б клас, носител на ІІ награда при неприсъдена първа в конкурса за млади пианисти „Проф. Димитър Ненов” – Разград 2009 и І награда в конкурса „Децата и музиката” 2009 в Шумен, Венета Чобанова – VІ клас, Златина Ганчева и Мехмед Стоянов от V клас – носители на поощрителни награди от същия конкурс. В програмата са включени произведенията „Ръченица” от Панчо Владигеров, „Песен” от Димитър Ненов, „На полето” от Светослав Обретенов, „Мелодичен етюд” от Парашкев Хаджиев, „Котаракът в чизми” от Красимир Милетков.
Вход – свободен.

Нощ на изкуствата
Публикувано на: 2009-05-11 15:32:54

След заключителния прощален концерт на Випуск 2009 на СОУ „Сава Доброплодни” в Драматично-куклен театър „Васил Друмев” - Шумен, който се проведе на 08.05.2009 година от 18, 30 часа училищната общност покани родителите и всички граждани на Шумен да присъстват и се включат в проявите, посветени на Деня на Европа – Девети май и популяризиране на постиженията на възпитаниците на училището.
Нощта на изкуствата започна с дефиле на костюми, изработени от учениците в
часовете по проект „Заедно живеем, учим и творим” по ЕСФ или подготвени специално за карнавала, посветен на Деня на Европа, което тръгна в 20 часа от сградата на Драматично-кукления театър и продължи с прояви в двора на училището. Карнавалът се проведе за втора поредна година по инициатива на Клуб „Толерантност” с ръководители Маргарита Генова и Мариана Петкова и продължи в сградата на училището с конкурс за най-атрактивни костюми, концерт от фолклорни и поп песни на езици на европейските народи, танци на хореографските формации с ръководители Галя Колева и Пенка Великова.
До един часа на 9 май училището бе отворено за посетители, които имаха възможността да присъстват на изложба на картини, нарисувани от ученици и учители от профил „Изобразително изкуство” и демонстрация на живо на техните умения на специално приготвени стативи, демонстрации и обучение по български народни танци, музикални прояви в различни жанрове и стилове, литературно четене на произведения на ученици и учители от училището и рецитал по любими произведения, турнир по тенис и други прояви.

VІ Нац. конкурс-надиграване ''Златна гега''
Публикувано на: 2009-05-02 18:15:53

Има ли нещо общо между България и Франция?! На този въпрос г-ца В.Русева и участниците в УТС дадоха отговор на Коледния концерт, като доведоха до еуфория и изправиха на крака публиката със своя шопски танц с елементи на кан-кан. А има ли нещо общо между Коледа и 25.04?! Отговорът е същият! С атрактивната си хореография и перфектното и сърцато изпълнение танцьорите на г-ца Русева впечатлиха авторитетното жури на 6-тия национален конкурс надиграване в град Котел и не му оставиха никакъв избор, освен да удостои УТС на СОУ "Сава Доброплодни" с първа награда. Честито!

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]