Отлично представяне на математиците ни
Публикувано на: 2014-07-28 22:49:28

От 21.07. до 27.07.2014 г. се проведе Международното математическо състезание IMC в Южна Корея. В надпреварата участваха отбори от 31 държави в две възрастови категории. В малката възрастова група – до 14 години, взеха участие 70 отбора, а в голямата възрастова група - до 17 години, 77 отбора. България бе представена от Бургас, Варна, София и Шумен. СОУ „Сава Доброплодни“ – училище по изкуствата, гр. Шумен, се представи в голямата възрастова група с 4 ученици едва на 14 години – Георги Бонев, Георги Атанасов, Ивайло Георгиев и Асел Исмолдаева. Останалите три български отбора в групата бяха на МГ - Варна, МГ - Бургас и СМГ - София. Учениците на училището по изкуства се оказа с отлична математическа подготовка.
Индивидуалните отличия са:
Георги Атанасов – бронзов медал
Ивайло Георгиев - Грамота за отлично представяне /Мerit medal/
Отборни отличия:
В групата си шуменските ученици са втори подгласници на шампиона (Китай) и заеха трето място в отборното състезание.
Ръководител и учител на отбора - Албена Иванова – Неделчева.
Пътуването до Южна Корея се осъществи с финансовата подкрепа на Община Шумен, СОУ „Сава Доброплодни”, Училищното настоятелство и родителите на участниците.
Лошата организация на домакините по настаняването наложи финансова подкрепа на ПОК „ДОВЕРИЕ“ и българските участници бяха настанени в хотел.
Благодарим!

Международен фестивал 'Подсолнушки 2014'
Публикувано на: 2014-07-08 21:25:04

От 01.07. до 08.07.2014 г. Руска театрална палитра "Радуга"с ръководител Радка Гочева взе участие в Международен литературно-театрален фестивал "Слънчогледчета 2014". Нашите ученици представиха музикално, поетично-танцов спектакъл "Следи на пясъка и ли Повестта на лунния вятър" по стихове на Роза Шорникова и музика на Андрей Куряев. Във фестивала взеха участие 8 колектива от гр. Москва и 1 от гр. Санкт-Петербург. Въпреки голямата конкуренция, малките ни артисти очароваха и публиката и жюрито. Те се завърнаха с Диплом и статуетка за поетичен театър и сценография, Диплом и статуетка за главна женска роля на Йоана Тодорова, Диплом и статуетка за главна мъжка роля на Ивайло Недялков и Илиян Илиев, Грамота за трето място от зрителското жури. Ръководителят на състава бе отличен с Грамоти от фестивала и Форума България-Русия и вестник "Русия днес - Россия сегодня" за активно участие във фестивала и активна работа с учениците от колектива. По време на фестивала бяха проведени майсторски класове и занятия по руски език.Учениците разказаха за град Шумен и нашето училище при представянето на състава. Обогатени с нови знания,завързали нови приятелства учениците се завърнаха в гр. Шумен вече с планове за следващия фестивал.

staff/picbut.jpg

Достойно участие в Международен видеоконкурс
Публикувано на: 2014-07-02 21:30:38

Учениците от ХІ «а» клас с интензивно изучаване на руски език Ивана Славчева, Мила Белчева и Стоян Стоянов участваха във ВИДЕОконкурс «Читаем М. Ю. Лермонтова» («Рецитираме М. Ю. Лермонтов»). Изявата е организирана от Държавния Лермонтовски музей резерват «Тархани», който се намира в с. Лермонтово, Русия, и е посветена на 200 години от рождението на великия руски поет.
Учениците се представиха с рецитал на тема: «Два стихотворения М. Ю. Лермонтова – две поэтические вершины”.
След приключване на конкурса организаторите съобщиха, че са получили 740 видеосюжета. Участниците са на възраст от 3 до 83 години от Русия, Латвия, Полша, България, Казахстан, Узбекистан, Украйна, Киргизия и Шотландия.
Единадесетокласниците представиха достойно не само себе си и училището, но и България, тъй като се оказаха единствените чужденци, удостоени от журито с почетни дипломи. С награди бяха отличени също г-жа Елена Станева, преподавател по руски език, и рециталът, който тя подготви за участието на своите ученици в конкурса. Видеозаписът бе осъществен от г-н Александър Александров, на когото г-жа Станева и учениците са много благодарни.

staff/picbut.jpg

Успешно участие в Лингвистично кенгуру
Публикувано на: 2014-07-01 21:18:30

За втора поредна година възпитаникът на СОУ „Сава Доброплодни” Александър Дяков от 10. клас е на първо място на Националния кръг на състезанието Лингвистично кенгуру – руски език, 4-та група. На 28.06.2014г. бе официалното награждаване на победителите в София.
Състезанието се провежда на пет езика – английски, френски, немски, испански и руски и е за следните възрастови групи: 3-4 клас; 5-6 клас; 7-8 клас; 9-10 клас; 11-12 клас. Продължителността на състезанието е 75 минути. Форматът е тест, който включва 40 задачи с пет избираеми отговора, от които само един е верният.
Повечето от въпросите имат занимателен характер. Откриването на верните отговори изисква лексикални и граматически знания съответно по английски, френски, немски, испански или руски език, както и знания за историята, културното и литературното наследство, традициите и бита, характерни съответно за Англия, Франция, Германия, Испания или Русия.
Състезанието няма за цел да проверява постиженията на учениците във връзка с изучавания от тях материал в училище. Забавният и игрови елемент в него е предназначен за обогатяване на общата култура на участниците, за развиване на логическо мислене и мотивира за бъдещи по-задълбочени занимания.
Класирането на лауреатите от Националния кръг на състезанието е основано на принципа за насърчаване на любознателността, знанието и постигнатите високи резултати. Следвайки този принцип Националната комисия „Лингвистично кенгуру” реши, че за да бъде класиран сред победителите, даден участник, трябва да има постигнат минимален резултат от 120 точки или 60% успеваемост, а за да бъде класиран на първо място - резултатът му трябва да бъде минимум 150 точки или 75% успеваемост. Класиране - Руски език

upload/topnovini.jpg

staff/picbut.jpg

Сертификат за On-line безопасност
Публикувано на: 2014-06-29 13:57:52

СОУ "Сава Доброплодни" бе наградено с бронзов знак от ESAFETYLABEL - международна организация оценяваща нивото на онлайн безопасността на училищата по цял свят. Оценката на ESAFETYLABEL включва инфрастуктурата, нормативната уредба и практиките, съставянето и изпълнението на индивидуален план за действие по отношение на онлайн безопасността в училище.

Практика за екскурзоводи
Публикувано на: 2014-06-26 10:43:04

След година подготовка за екскурзоводи с учителя им Марияна Тушева, учениците от 10.а клас за първи път се запознаха на живо с работата на екскурзоводи. Едноседмичната им практика се проведе в музеите към Регионално исторически музей Шумен – къща-музей „Лайош Кошут“, „Панайот Волов“, „Добри Войников“ и др. С голям интерес те помага на екскурзоводите и се научиха как да приемат туристи и да провеждат беседи, да подготвят изложби и подреждат експонати. Съучениците им Александър Даков и Анна Бошкова бяха удостоени с вниманието на в. „Шуменска заря“ като публикуваха тяхна снимка в музея и интервю.
Искрено благодарят на класния си ръководител Марияна Тушева и на училищното ръководство за допусната възможност.

Списък на произведенията по литература
Публикувано на: 2014-06-23 20:00:03

Уважаеми ученици, ваканцията започна, но четенето продължава!
Не забравяйте, че едно от удоволствията на свободното време е срещата с хубав сюжет /бил той на филм или книга/. През настоящата учебна година по Български език и литература ще имате възможност да дебатирате върху бисери от световната класическа литература. Много от тях са филмирани.

V клас | VІ клас | VІІ клас | VІІІ клас
ІХ клас | Х клас | ХІ клас | ХІІ клас

Високи постижения в Национален конкурс
Публикувано на: 2014-06-12 19:06:48

СОУ „Сава Доброплодни” беше сред 12-те финалисти и беше удостоено с Грамота за високи постижения в Националния конкурс на Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии”, МОН и Националната мрежа за децата „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” .
Ето част от писмото на г-жа Живка Маринова, изпълнителен директор на Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии”, съпровождащо високата награда: ”Комисията за оценка на училищната среда оцени високо работата на учителския колектив и на педагогическите съветници за постигане на равнопоставеност, включително по пол, в училище, в което учат деца от различни култури.Оригинален и добър е подходът за постигане на толерантна и ненасилствена среда чрез дейности, изнесени извън училище по време на различни участия в творчески изяви в Шумен и страната, екскурзии, изпълнение на проекти и други, които освен да създават усещане за общност у децата, представляват и насърчителна мярка по отношение на равнопоставеността и ненасилието, нещо, което често липсва на други места.Забележителни са усилията ви за привличане на родителите към училищния живот.Представените училищни документи и особено Стратегията за развитие на училището за 2012-2015 година утвърждават равнопоставеността, недискриминацията и различията като ценност и предвиждат редица мерки, създаващи солидна основа за училищна среда без насилие и стереотипи, определени от пола.Работата на училищните клубове като „Толерантност” и „Позитивни стъпки” е впечатляваща и се надяваме през следващите години да продължи, за ад се разшири и да успее да обхване още повече ученици.”

staff/picbut.jpg

Да създаваме ЗАЕДНО младежки проекти
Публикувано на: 2014-06-06 10:47:17

Днес, 05.06.2014 г., в ОИЦ се състоя церемонията по награждаването на участниците в Младежкия конкурс: " Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти", който е първата мащабна инициатива на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика в Република България.
Специална награда от кмета на Община Шумен г-н Красимир Костов получи проектът за създаване на 3 D кино в Шумен на Стоян Стоянов и Ивана Савчева от ХІ а клас на СОУ "Сава Доброплодни".
Проектът е озаглавен : "Живот за седмото изкуство в Шумен". Той отговаря на цели и приоритети в Оперативна програма "Региони в растеж". Стоян и Ивана бяха наградени с едноседмично безплатно посещение на всички прожекции в рамките на седмицата на 3 D киното, която стартира утре в Шумен и ще продължи до 13 юни. Наградата им бе връчена от зам.-кмета по култура, просвета и образование в Община Шумен г-жа Живка Тонева. Тя поздрави участниците за интересната идея и им пожела бъдещи успехи. Сувенири и подаръци наградените получиха и от Министерството на труда и социалната политика чрез Цветан Иванов - главен експерт в ГД "Европейски фондове международни проекти и програми“ в МТСП.

staff/picbut.jpg

XIV Детски етнофестивал
Публикувано на: 2014-06-01 19:32:00

На 31 май и 1 юни в Хасковските минерални бани се проведе XIV Детски етнофестивал, организиран от КНСБ и Сдружение “Да запазим децата". Традиционната проява е по повод на Международния ден на детето - 1 юни. Във форума се състезават над 1500 деца, представители на различните етнически групи в България, Молдова, Сърбия, Босна и Херцеговина, Македония, на възраст от 5 до 18 г. Малките участници показват пред професионално жури пъстра програма от танци, обичаи и песни.
Учениците от СОУ ”Сава Доброплодни”- клас-гайда и народно пеене с преподаватели Мирослав Минчев и Дарина Бошнакова се завърнаха отново с награди.
Трио гайди в състав:Александра Георгиева-V клас,Галин Ганчов-IV клас,Румен Георгиев-VI клас спечелиха специалната награда на фестивала придружена с купа в раздел-Камерни инструментални състави.
Достойно се представи и Мартин Ганчов от I а клас,който получи грамота за достойно представяне.

staff/picbut.jpg

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112]