Галерия

Проучване на процесите на преход на деца със СОП
Публикувано на: 2013-02-22 13:56:00

В периода 21.02.2013 г. – 21.04.2013 г. осем държави от ЕС, сред които и България, ще проведат паралелни проучвания сред професионалисти (учители, специалисти, здравни и социални работници) и родители, за да идентифицират и изследват добри практики в процесите на приобщаване на деца със специални образователни потребности в общообразователни училища, както и за управление на прехода им в ново училище или по-горен клас.
1. Он-лайн въпросник за професионалисти може да бъде попълнен ТУК. Въпросникът е разработен за детски учители, учители в начален и прогимназиален етап, ресурсни учители, специалисти, здравни и социални работници, координатори на случаи, възпитатели, работещи с деца в предучилищна възраст, начален и прогимназиален етап.
2. Он-лайн въпросник за родители може да бъде попълнен ТУК. Въпросникът е разработен за родители на деца до 14 г. възраст (предучилищна възраст, начален и прогимназиален етап).
Център за приобщаващо образование е координаторът за България на проект ФИЕСТА - Улесняване на приобщаващото образование и подпамагане на процесите на преход, който се финансира от Европейската комисия по програмата Учене през целия живот и се изпълнява под номер 517748-LLP-1-2011-1-IE-COMENIUS-CNW. Освен он-лайн, проучването се провежда и под формата на фокус групи с професионалисти и интервюта с деца и родители.
Както знаете, периодите на преход са изключително значими за успешното приобщаване на децата със специални образователни потребности и затова изискват нашето навременно внимание и събирането на надеждна информация с цел взимането на информирани решения при управлението им и прилагането на успешни практики.
Надяваме се да подкрепите усилията ни да съберем възможно най-много и най-детайлна информация като попълните този въпросник и разпространите линковете към въпросниците сред свои колеги и сред родители.

Предвестници на родолюбивото бъдеще на град Шумен
Публикувано на: 2013-02-20 20:16:04

С всички свои сетива предусещаме промяната във времето. Предвестниците на пролетта отдавна надигнаха своите нежни главички и ведро, и пролетно ни се усмихват.
Не за тези предвестници иде реч, а за инициаторите и последователите на идеята по нетрадиционен начин да си спомним за Апостола, за Васил Иванов Кунчев, за Васил Левски…
Учениците и учителите от СОУ „Сава Доброплодни“ и тази година не забравиха и не подминаха една важна историческа дата за България. Дата, обезсмъртила идеята за свобода и правда, дата, поставила дилемата за истинското, стойностното, градивното, чистото и святото за всекиго.
От една седмица във фоайето на учебното заведение стои портретът на Апостола на свободата и ни гледа с умиление, с разбиране, дарява ни с одобрителна бащинска усмивка. Децата минаваха покрай подредените книги, посветени на живота и на великото му дело, обръщаха главички в знак на почит и преклонение, разгръщаха пожълтелите страници на историята, четяха, а малките им, треперещи ръце пишеха буква по буква силните слова на Васил Левски, неподвластни на времето. Помагаха им техните учители. Напътстваха ги, окуражаваха ги – тъй както Дяконът Левски помагаше всекиму.
Всеки гост на училището, всеки родител, посрещащ малкото си дете, четеше написаното и в сърцето му покълваше семенцето на истинското родолюбие.
По същия начин и също така силно изразиха своето преклонение пред великия българин учениците от клуб „Млад журналист“, работещи по проект „Успех“.
На 19 февруари по-силни за сетивата бяха не пролетните повеи на вятъра, а развълнуваните сърца на всички предвестници на родолюбивото бъдеще на град Шумен – учениците от СОУ „Сава Доброплодни“ и техните учители.
Поклон пред заветното ти дело, Апостоле!

staff/picbut.jpg

Ученици си разменят любовни и приятелски послания
Публикувано на: 2013-02-15 19:56:06

Любовни и приятелски послания се разменяха на Свети Валентин, във фоайето на първия етаж на СОУ „Сава Доброплодни” в Шумен. Участниците в Училищния ученически съвет и в клуб „Толерантност“ по проект „УСПЕХ“ бяха написали на лепящи листчета романтичните текстове. Тези, които искат по-дискретно да споделят чувствата си изпратиха член на клуба като куриер до класната стая на обектите на сърдечните си пориви. Вече няколко години на тази дата младите хора изразяват чувствата си един към друг, като поставят поздравителни картички в специалния кът в училището.

staff/picbut.jpg

Еврофондовете близо до младите хора
Публикувано на: 2013-02-13 21:01:05

Дванадесетокласници от СОУ "Сава Доброплодни" се включиха на 13 февруари в информационната кампания на Областен информационен център - ШУМЕН за популяризиране на еврофондовете сред младите хора.
Експертите представиха услугите на центъра и успешни проекти, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове в първия програмен период (2007 - 2013г.).
Интерес предизвикаха проекти по оперативните програми, реализирани в област Шумен. Младежите споделиха опит от участието си в проект Живеем, учим и творим заедно" BG051РО001-4.1-05-0024/04.10.2012 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси". , по който те подготвят пиеса, която ще изнесат пред съучениците си в края на учебната година.
Любопитство предизвикаха и представените от центъра издания от фонда на Регионалната библиотека за еврофондовете, дарена на Централният информационен и координационен офис (ЦИКО) от Главна дирекция „Регионална политика" на Европейската комисия.
Приятна изненада за участниците бе музикалният финал на срещата, реализиран съвместно с Държавна филхармония - Шумен, в рамките на който бе представен инструментът фагот и музикант от Шуменската филхармония изпълни на него фрагмент от Концерт за фагот на Вебер.
По време на срещата, младежите усвоиха умения за работа с интерактивния мултитъч скрийн на ОИЦ, и разгледаха заедно с експертите уеб - страниците на основни информационни източници за еврофондовете, и портала на Структурните фондове в България www.eufunds.bg, www.facebook.com.
Информационната кампания на ОИЦ продължава до края на месец февруари, когато освен ученици от шуменски училища в центъра ще гостуват и студенти.

Резултати - Аз и числата
Публикувано на: 2013-02-12 20:01:58

Резултати на учениците от СОУ "Сава Доброплодни" участвали в Националното състезание "Аз и числата" може да видите ТУК

Седмично разписание - ІІ срок
Публикувано на: 2013-02-03 11:36:12

На сайта е публикувано седмичното разписание за втрория учебен срок на учебната 2012/2013 година. Учебните смени са:
І смяна: Начало 13,30 ч. - І, ІV, VІІдежз, VІІІаб, ІХ, Х, ХІ, ХІІ.
ІІ смяна: Начало 7,30 ч. - ІІ, ІІІ, V,VІ, VІІабвг, VІІІвг;

Щедро дарение от Москва
Публикувано на: 2013-01-28 17:41:20

Неотдавна получихме дарение от близо 200 тома руски книги и дискове от Дома на руската чужбина „Александър Солженицин” (Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына), гр. Москва. Това е уникален комплекс, формиращ изключително богат фонд от паметници на духовната и материална култура на руската емиграция, органично съчетаващ функциите на музей, архив, библиотека, научно-изследователски, информационно-издателски и културно-просветен център.
Сред неговите учредители е Обществената фондация, основана от знаменития руски писател Александър Солженицин, лауреат на Нобелова награда за литература, дисидент, прогонен от родината си през 1974 г. Той се обръща към руските емигранти по света с призив да му изпращат своите ръкописи, спомени за изследване и по-късно предаване в Русия „след падането на болшевизма”. Другите учредители на културната институция са Руското Издателство в Париж „YMCA–Press” и Правителството на град Москва.
Дейността на Дома на руската чужбина „А. Солженицин” е твърде разнообразна. Част от нея са безвъзмездните дарения от руска литература за библиотеките на университети и училища в различни страни на света, където се изучава руски език.
От тази възможност се възползва Елена Станева, учител по руски език. Тя установи контакт с ръководството на Дома и разказа за традициите в преподаването на езика на Пушкин, които се съхраняват и развиват в училище „Сава Доброплодни” повече от 30 години. Така се стигна до щедрото дарение, предоставено от московската културна институция. Много важно съдействие за безплатната доставка на дарението от Москва до Шумен оказа Посолството на Русия в България.
Учениците, изучаващи руски език, както и техните преподаватели, са изключително признателни на Дома на руската чужбина „Александър Солженицин” и на Посолството на Русия в България за безценния подарък! Той несъмнено ще допринесе за повишаването на интереса към Русия и руския език и за постигането на нови, още по-големи успехи в неговото усвояване.

staff/picbut.jpg

Резултати - Аз природата и светът
Публикувано на: 2013-01-24 16:07:34

Резултати на учениците от СОУ "Сава Доброплодни" участвали в Националното състезание "Аз природата и светът" може да видите ТУК

28 януари 2013 г. е неучебен ден
Публикувано на: 2013-01-23 18:36:11

Със Заповед РД 09-51/18.01.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката 28 януари 2013 г. е обявен за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на Република България.

Заповед за прекратяване на процедура
Публикувано на: 2013-01-13 16:26:56

Заповед за прекратяване на процедура - „Осигуряване на избор на изпълнител за доставка на готова храна за нуждите на СОУ”Сава Доброплодни” може да изтеглите от ТУК

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]