Галерия

Менторството – споделени знания и умения
Публикувано на: 2013-03-11 17:46:08

По инициатива на СОУ „Сава Доброплодни” на 11.03.2013 г. в учебното заведение се проведе работна среща с част от екипа на проф. Русанка Петрова – Факултет по математика и информатика към ШУ „Епископ Константин Преславски”. Професор Петрова представи Проект „Студентски практики” /Европейски социален фонд/ в качеството си на негов главен координатор.
Разяснена бе същността на новия проект, който за страната е стартирал още януари месец 2012г. Той е в размер от 1 400 000 лева. По него могат да работят студенти от нашия университет и учители ментори в рамките на почти година и половина – до 31 октомври 2014 г.
Паралелно с работата по проекта ще работи и Центърът за кариерно развитие към шуменското висше учебно заведение.
Студентите и техните ментори се регистрират на сайта на проекта, съответно учителите ментори заедно с академичния наставник разработват план за работа и в рамките на 240 часа студентът и менторът /наставникът/ ще си взаимодействат.
Процесът е мултифункционален. Той цели цялостното развитие и адаптиране на наставляваната личност. На нея се възлагат задачи от страна на ментора. Студентът може да наблюдава уроци, да консултира ученици, за подготвя или да проверява задачи, да участва в дейностите на класа и на училището, да сформира групи по интереси, да работи с тях... Изпълнението на възложените от ментора задачи ще се осъществяват във време, в което студентът няма лекции и упражнения и може най-много 6 часа на ден да работи под ръководството на своя ментор.
Инициативата стартира, интересът е голям от страна на учителската общност в СОУ „Сава Доброплодни”, екипът на проф. Петрова е обнадежден, че целта на проекта ще бъде постигната и стореното ще оправдае очакванията на младите хора, а и на обществеността.

„Менторът е просто човек, който помага на някого да научи нещо, което би научил толкова добре, по-бавно или не би научил, ако е сам.” – Чип Р. Бел

Памет и признателност за Освобождението
Публикувано на: 2013-03-06 10:58:37

На 1 март 2013 год. целият Х „а” клас с интензивно изучаване на руски език, съвместно с двама ученици от ХІ „в” клас, профил „Хореография”, посетиха Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия”, собственост на Правителството на град Москва.
Пътуването бе по покана на г-жа Станка Шопова, изпълнителен директор на СОК „Камчия” и доц. Емилия Лазарова, историк. Целта беше участие в тържествено честване на 135 г. от Освобождението на България от османско владичество и възстановяването на българската държавност.
Празненството започна с кратък поетично-музикален спектакъл, подготвен от учениците от Х „а” клас. След приключването му шуменските ученици подариха мартенички на гостите от Москва, а също и сувенири с емблемата на СОУ „Сава Доброплодни”.
Десетокласниците участваха в Международна викторина, посветена на Освободителната Руско-турска война. Отборът, представил достойно класа и училището, бе в състав: Ивана Славчева, Мила Белчева, Петя Петкова, Стания Енчева и Стоян Стоянов. Другите участници бяха от Москва и от Хуманитарна гимназия „Константин Преславски”, Варна. И трите отбора се бяха подготвили сериозно и задълбочено, но накрая съперничеството отстъпи пред дружбата.
Тържеството продължи с откриването на изложба „Реликви от Руско-турската война 1877-1878 г.”, включваща уникални експонати, специално доставени от Националния исторически музей в София.
Учениците и техните ръководители г-жа Елена Станева и г-жа Пенка Русева изразяват своята искрена благодарност към ръководството на училището в лицето на директора г-жа Донка Иванова за съдействието и финансовата подкрепа, благодарение на които се осъществи това незабравимо пътуване.
Много ценна помощ оказа и г-жа Светла Тодорова, учител по история, при подготовката на десетокласниците за викторината.
Участниците в отбора ще бъдат включени в съвместен образователен руско-български проект по предложение на ръководството на Учебно-възпитателния център „Юрий Гагарин” в СОК „Камчия”.

staff/picbut.jpg
staff/picbut.jpg

Пред национален празник
Публикувано на: 2013-03-04 21:19:55

3–ти март!

На 27–ми февруари в 17,30 часа, в залата по музика на нашето училище започна честването на празника.
Събраха се ученици от различни възрастови групи, които споеделиха своето художествено слово, посветено на 3–ти март.
"Освободена България" бе пространството на тематичното многообразие, сред което прозвучаха текстовете на български класики и съременни автори, бяха изпети песни, звуча и цигулка, която питаше "Къде си, вярна ти любов народна ?".
Непринудената топлота на споделянето и съпреживяването на празничната емоция отведе всички към общата изпята песен в предвечерието на празника.
До, нови такива срещи, приятели!
staff/picbut.jpg

3 март - 135 години освободена България
Публикувано на: 2013-03-04 10:31:37

3 март
135 години освободена България
Нетрадиционен прочит на традицията

Днес слънцето по-ярко се издига…


Сряда, 27 февруари 2013 година, в СОУ „Сава Доброплодни“…
Навън е тъмно, безброй звезди са обсипали небето, а в душите – светло, а в очите – звездните мигове на майка България, звездните мигове за участниците в милото, топлото, тайнственото събитие, посветено на освободена България.
Нямаше дете или възрастен човек в залата, чиито очи да не преливаха от сълзи на радост, на умиление, на родолюбие… Сърцата бяха сгрени от „буйните огньове“(стих от песен на Емил Димитров) на всичко българско и истинско.
Учениците прочетоха по свой начин онова, което е чувствал Иван Вазов, с което е призовавал Христо Ботев. Децата бяха удивени, трогнати от силата, от мъжеството на Левски, Ботев, Караджата, Раковски, Кочо, Бенковски, на знайните и на незнайните български чеда.
Кой участва ли в тази вечер, посветена на З март?
Децата на България! Българският дух! Българската памет!
В малката зала на училището се побра цяла България. Сърцата се разтвориха и пяха, и декламираха, и туптяха по-силно и по-силно… Чуваха се думи за род и за отечество.
Къде си, вярна, ти любов народна?
Къде блестиш, ти искра любородна?
Къде ли?... Намерихме я всички, дошли по своему да си спомним за героичното минало, за несломимия български дух…
Сряда, 27 февруари, в навечерието на 3 март бяхме всички заедно; заедно и много силни, изпълнени с вяра и с надежда…

Резултати - Аз общувам с Европа
Публикувано на: 2013-03-03 20:16:17

Резултати на учениците от СОУ "Сава Доброплодни" участвали в Националното състезание "Аз общувам с Европа" може да видите ТУК

Проучване на процесите на преход на деца със СОП
Публикувано на: 2013-02-22 13:56:00

В периода 21.02.2013 г. – 21.04.2013 г. осем държави от ЕС, сред които и България, ще проведат паралелни проучвания сред професионалисти (учители, специалисти, здравни и социални работници) и родители, за да идентифицират и изследват добри практики в процесите на приобщаване на деца със специални образователни потребности в общообразователни училища, както и за управление на прехода им в ново училище или по-горен клас.
1. Он-лайн въпросник за професионалисти може да бъде попълнен ТУК. Въпросникът е разработен за детски учители, учители в начален и прогимназиален етап, ресурсни учители, специалисти, здравни и социални работници, координатори на случаи, възпитатели, работещи с деца в предучилищна възраст, начален и прогимназиален етап.
2. Он-лайн въпросник за родители може да бъде попълнен ТУК. Въпросникът е разработен за родители на деца до 14 г. възраст (предучилищна възраст, начален и прогимназиален етап).
Център за приобщаващо образование е координаторът за България на проект ФИЕСТА - Улесняване на приобщаващото образование и подпамагане на процесите на преход, който се финансира от Европейската комисия по програмата Учене през целия живот и се изпълнява под номер 517748-LLP-1-2011-1-IE-COMENIUS-CNW. Освен он-лайн, проучването се провежда и под формата на фокус групи с професионалисти и интервюта с деца и родители.
Както знаете, периодите на преход са изключително значими за успешното приобщаване на децата със специални образователни потребности и затова изискват нашето навременно внимание и събирането на надеждна информация с цел взимането на информирани решения при управлението им и прилагането на успешни практики.
Надяваме се да подкрепите усилията ни да съберем възможно най-много и най-детайлна информация като попълните този въпросник и разпространите линковете към въпросниците сред свои колеги и сред родители.

Предвестници на родолюбивото бъдеще на град Шумен
Публикувано на: 2013-02-20 20:16:04

С всички свои сетива предусещаме промяната във времето. Предвестниците на пролетта отдавна надигнаха своите нежни главички и ведро, и пролетно ни се усмихват.
Не за тези предвестници иде реч, а за инициаторите и последователите на идеята по нетрадиционен начин да си спомним за Апостола, за Васил Иванов Кунчев, за Васил Левски…
Учениците и учителите от СОУ „Сава Доброплодни“ и тази година не забравиха и не подминаха една важна историческа дата за България. Дата, обезсмъртила идеята за свобода и правда, дата, поставила дилемата за истинското, стойностното, градивното, чистото и святото за всекиго.
От една седмица във фоайето на учебното заведение стои портретът на Апостола на свободата и ни гледа с умиление, с разбиране, дарява ни с одобрителна бащинска усмивка. Децата минаваха покрай подредените книги, посветени на живота и на великото му дело, обръщаха главички в знак на почит и преклонение, разгръщаха пожълтелите страници на историята, четяха, а малките им, треперещи ръце пишеха буква по буква силните слова на Васил Левски, неподвластни на времето. Помагаха им техните учители. Напътстваха ги, окуражаваха ги – тъй както Дяконът Левски помагаше всекиму.
Всеки гост на училището, всеки родител, посрещащ малкото си дете, четеше написаното и в сърцето му покълваше семенцето на истинското родолюбие.
По същия начин и също така силно изразиха своето преклонение пред великия българин учениците от клуб „Млад журналист“, работещи по проект „Успех“.
На 19 февруари по-силни за сетивата бяха не пролетните повеи на вятъра, а развълнуваните сърца на всички предвестници на родолюбивото бъдеще на град Шумен – учениците от СОУ „Сава Доброплодни“ и техните учители.
Поклон пред заветното ти дело, Апостоле!

staff/picbut.jpg

Ученици си разменят любовни и приятелски послания
Публикувано на: 2013-02-15 19:56:06

Любовни и приятелски послания се разменяха на Свети Валентин, във фоайето на първия етаж на СОУ „Сава Доброплодни” в Шумен. Участниците в Училищния ученически съвет и в клуб „Толерантност“ по проект „УСПЕХ“ бяха написали на лепящи листчета романтичните текстове. Тези, които искат по-дискретно да споделят чувствата си изпратиха член на клуба като куриер до класната стая на обектите на сърдечните си пориви. Вече няколко години на тази дата младите хора изразяват чувствата си един към друг, като поставят поздравителни картички в специалния кът в училището.

staff/picbut.jpg

Еврофондовете близо до младите хора
Публикувано на: 2013-02-13 21:01:05

Дванадесетокласници от СОУ "Сава Доброплодни" се включиха на 13 февруари в информационната кампания на Областен информационен център - ШУМЕН за популяризиране на еврофондовете сред младите хора.
Експертите представиха услугите на центъра и успешни проекти, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове в първия програмен период (2007 - 2013г.).
Интерес предизвикаха проекти по оперативните програми, реализирани в област Шумен. Младежите споделиха опит от участието си в проект Живеем, учим и творим заедно" BG051РО001-4.1-05-0024/04.10.2012 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси". , по който те подготвят пиеса, която ще изнесат пред съучениците си в края на учебната година.
Любопитство предизвикаха и представените от центъра издания от фонда на Регионалната библиотека за еврофондовете, дарена на Централният информационен и координационен офис (ЦИКО) от Главна дирекция „Регионална политика" на Европейската комисия.
Приятна изненада за участниците бе музикалният финал на срещата, реализиран съвместно с Държавна филхармония - Шумен, в рамките на който бе представен инструментът фагот и музикант от Шуменската филхармония изпълни на него фрагмент от Концерт за фагот на Вебер.
По време на срещата, младежите усвоиха умения за работа с интерактивния мултитъч скрийн на ОИЦ, и разгледаха заедно с експертите уеб - страниците на основни информационни източници за еврофондовете, и портала на Структурните фондове в България www.eufunds.bg, www.facebook.com.
Информационната кампания на ОИЦ продължава до края на месец февруари, когато освен ученици от шуменски училища в центъра ще гостуват и студенти.

Резултати - Аз и числата
Публикувано на: 2013-02-12 20:01:58

Резултати на учениците от СОУ "Сава Доброплодни" участвали в Националното състезание "Аз и числата" може да видите ТУК

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112]