*********************************


Свободни места за ученици за учебната 2019/2020 година


*********************************


Процедурата за прием на ученици е в съответствие с чл. 108 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.


*********************************


upload/1klas1.jpg
upload/5-klas.jpg
upload/8-klas-1.jpg


НАЙ - МАЛКО 10 ПРИЧИНИ ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ
СУ "САВА ДОБРОПЛОДНИ"