upload/looker1anim.gif
16.09.2019 г.


Поздравителен адрес от Светлана Милева - Началник на Регионално управление на образованието - град Шумен

*********

Поздравителен адрес от г-н Любомир Христов - Кмет на община Шумен

*********

Поздравителен адрес от проф. Стефан Желев - Областен управител - град Шумен

*********

Поздравителен адрес от полк. инж. проф. д-р Дилян Димитров - Декан на факултет " Арилерия , ПВО и КИС" - НВУ "Васил Левски

*********

Поздравителен адрес от Георги Георгиев - Началник на военно окръжие II степен - град Шумен

*********

Поздравителен адрес от Калин Калинов - Началник на ВВМУ " Н. Й. Вапцаров", заместник-началник по учебната и научна част

upload/looker1anim.gif
17.09.2018 г.

Поздравителен адрес от министър-председателя Бойко Борисов
*********

Поздравителен адрес от г-н Любомир Христов - Кмет на община Шумен
*********

Поздравителен адрес от полк. инж. проф. д-р Дилян Димитров - Декан на факултет " Арилерия , ПВО и КИС" - НВУ "Васил Левски
*********

Обръщение на министър Красимир Вълчев
*********

Приветствие от г-жа Таня Михайлова - заместник-министър на образованието и науката

*********

Поздравителен адрес от инж. Сава Савов - Директор на ТП "ДГС Смядово"

upload/looker1anim.gif

01.12.2017
Приветствие на Албена Иванова-Неделчева - Директор на СУ „Сава Доброплодни“ по повод отбелязване на 197 години от рождението на Сава Доброплодни

*********

Поздравителен адрес от полк. инж. проф. д-р Сашо Евлогиев - Декан на факултет " Арилерия , ПВО и КИС" - НВУ "Васил Левски

*********

Поздравителен адрес от екипа на НУ "Илия Р. Блъсков" - гр. Шумен

*********

Поздравителен адрес от екипа на ДГ "Смехорани" - гр. Шумен

*********

Поздравителен адрес от екипа на "Комплекс за социални услуги за деца и семейства" - гр. Шумен

*********

Поздравителен адрес от екипа на "Център за кариерно развитие в училищното образувание"- гр. Шумен

upload/looker1anim.gif
Благодарствено писмо от Д-р Севдалина Стойкова - Началник неонатологично отделение, "МБАЛ Шумен" АД

*********

Благодарствено писмо от проф. д-р В. Панайотов - Декан на факултет по Хуманитарни науки,
ШУ "Епископ Константин Преславски"


*********

Благодарствено писмо от София Радославова - Председател на Окръжен съд гр. Шумен

upload/looker1anim.gif
15.09.2017

Поздравителен адрес от Проф. Стефан Желев - Областен управител

*********

Поздравителен адрес от г-н Любомир Христов - Кмет на община Шумен

*********

Поздравителен адрес от подполковник Георги Георгиев - Началник на Военно окръжие II степен - Шумен

*********

Поздравителен адрес от полк.проф.д-р инж. Сашо Евлогиев - декан на факултет "Артилерия, ПВО и КИС", НВО "Васил Левски"