Галерия

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ





Разпределение по смени и класни стаи

Седмично разписание
upload/pdf_.jpg
upload/1_12.jpg

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТE


 upload/1-8-1ff-a.jpg upload/1-8-1f-a.jpg




ДНЕВЕН РЕЖИМ




ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2019/2020 ГОДИНА


НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА:

16 септември 2019 г.

ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО В КРАЯ НА VII КЛАС И НА X КЛАС:

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:


Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година: