Галерия

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Разпределение по смени и класни стаи


 upload/1-3-klas.jpg upload/2-3-klas.jpg upload/1-8-1-b.jpg upload/1-8-1-c.jpg

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТE


 upload/1-8-1ff-a.jpg upload/1-8-1f-a.jpgДНЕВЕН РЕЖИМ
ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2018/2019 ГОДИНА


НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА:

17 септември 2018 г.

ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО В VII КЛАС И НА ДИ ЗА СПК:

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:


Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година: