Галерия

upload/rod sre6ta.jpg
=================================================================

Училищна униформа

=================================================================


upload/dcdu.jpg
upload/line.gif

upload/move.jpg
upload/line.gif

upload/bl_pismo3b.jpg
upload/line.gif

upload/pismo3b.jpg
upload/line.gif

upload/bl_pismo.jpg
upload/line.gif

upload/doblest.jpg
upload/line.gif


Ръководството и педагогическия колектив на СУ "Сава Доброплодни" призовава всички родители да засвидетелстват активната си заангажираност към обучението на децата си и да посещават родитеските срещи.