ГалерияНАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - 2018/2019 Г.


upload/momn-logo.jpg


Дати за провеждане за учебната 2018/2019:

ІV клас

учебен предмет
дата
Български език и литература
09 май 2019 г.
Математика
10 май 2019 г.
Човекът и обществото
14 май 2019 г.
Човекът и природата
16 май 2019 г.VІІ клас
учебен предмет
дата
Български език и литература
17 юни 2019 г.
Математика
19 юни 2019 г.
Чужд език (по желание на ученика)
21 юни 2019 г.


X клас


учебен предмет
дата
Оценяване на дигиталните компетентности
10-14 юни 2019 г.


Заповед РД 09-1709 от 29.08.2018 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания в ІV клас, в VІІ клас и X клас през учебната 2018/2019 годинаЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език


ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ