ГалерияНАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - 2019/2020 Г.


upload/momn-logo.jpg


Дати за провеждане за учебната 2019/2020:

ІV клас


учебен предмет
дата
начало
Български език и литература
27 май 2020 г.
10:00 часа
Математика
28 май 2020 г.
10:00 часа

VІІ класучебен предмет
дата
начало
Български език и литература
09 юни 2020 г.
09:00 часа
Математика
11 юни 2020 г.
09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика)
17 юни 2020 г.
09:00 часа

X класучебен предмет
дата
начало
Български език и литература
09 юни 2020 г.
08:00 часа
Математика
11 юни 2020 г.
08:00 часа
Чужд език (по желание на ученика)
17 юни 2020 г.
08:00 часа
Оценяване на дигиталните компетентности
(по желание на ученика)
15-19 юни 2020 г.
по график


Заповед РД 09-2152 от 27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания в ІV клас, в VІІ клас и X клас през учебната 2019/2020 годинаЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език


ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ