BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ

Административни услуги

 

Заявление за преместване на малолетни ученици
Заявление за преместване на непълнолетни ученици

 

 

 

 

 

 

Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

 

 

 

 

 

Заявление за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

 

 

 

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

 

 

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование