Като част от инициативите, посветени на Годината на Николай Коперник в СУ „Сава Доброплодни“,  ученици от V в клас и от V г клас посетиха Астрономическата обсерватория на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ в природен парк „Шуменско плато“. Петокласниците участваха в различни физични експерименти и с интерес наблюдаваха през телескоп Слънцето и слънчевите петна.

„Докосването“ до далечните звезди стана възможно с любезното съдействие на проф. д-р Драгомир Марчев от Факултета по природни науки в Шуменския университет.