С високи резултати за нашето училище стартира първата матура за профилираните паралелки по музика в страната. С една пълна шестица  и най – ниска оценка  Добър/4.30/,  средният успех на петимата зрелостници, явили се на ДЗИ по музика е  Много добър /5.20/. Това ни поставя начело сред училищата с профил „Музика“ в страната.

 

Подготовката на учениците се осъществяваше главно в групи за занимания по интереси, както и в часовете по Музикална култура и Теория на музиката под ръководството на г-жа Александрова.