В един обикновен учебен ден учениците от 9 „В“ клас на СУ „Сава Доброплодни” придобиха шанса да се впуснат в света на науката по необикновен начин. Темата на интердисциплинарния СТЕМ урок беше атмосферните явления: изпарение, влажност и валежи, но вместо сухи теоретични обяснения, те имаха възможността да проведат интересни експерименти.

Първият експеримент, наречен „Облак в буркан”, им даде възможността да създадат собствен облак. Учениците използваха буркан, гореща вода и лед. Горещата вода в буркана символизираше земната повърхност, която излъчва топлина и причинява изпарение на водата. Ледът, поставен върху капака на буркана, представляваше студените горни слоеве на атмосферата. В резултат на този експеримент учениците наблюдаваха кондензацията на водната пара, която образуваше малки облачета в буркана.

Следващият експеримент беше „Дъждовен облак”. За него те използваха стъклена чаша, вода, пяна за бръснене и оцветител за храна. Пяната за бръснене символизираше облаците, а оцветителят – дъждовните капки. С накапването на оцветителя върху пяната, учениците наблюдаваха как капките започват да пробиват през нея и се стичат във водата, имитирайки дъжд. Този експеримент илюстрира процеса на валежи, когато облаците се наситят с влага и започват да освобождават дъждовни капки.

Последният експеримент демонстрира образуването на слана. За целта използваха консервна кутия, напълнена с лед и сол. Ледът и солта създаваха много ниска температура, която караше водните пари във въздуха около консервната кутия да се кондензират и да замръзнат върху нейната повърхност, формирайки слана. Това беше впечатляващ начин да се покаже как се образува сланата по време на студените нощи.

Тези експерименти не само направиха урока по-забавен и интерактивен, но и помогнаха на учениците да разберат по-добре сложните процеси, които протичат в атмосферата. Вместо да четат само от учебниците, те видяха на практика как работят процесите на изпарение, кондензация и валежи. Това не само засили интереса им към природните науки, но и подобри способността им да разбират и обясняват тези явления.

Урокът завърши с дискусия, в която те споделиха своите наблюдения и изводи. Учителите Димитър Димитров по география и икономика и Станаила Нейкова-Карагаева – по информационни технологии отбелязаха, че подобни практически занимания са изключително полезни за задълбочаване на знанията и насърчаване на критическото мислене.

Така, чрез творчество и експериментаторство, учениците успяха да навлязат в дълбочина в света на атмосферните процеси, разбирайки колко важни са те за ежедневието ни и глобалните климатични условия. STEM урокът не само обогати техните знания, но и запали искрата на любопитството и желанието за откриване на нови научни хоризонти.