Подранил коледен подарък получи преподавателката по български език и литература в СУ „Сава Доброплодни“ Нора Баланска от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. За участието си в първото издание на педагогическия конкурс “Новатори в образованието” с авторски образователен ресурс, оценен от експертното жури с 41 от възможни 50 т., тя бе удостоена с „ГРАМОТА – ТРЕТО МЯСТО ЗА КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ“.

 

По информация на организаторите заявки за участие са изпратили 153 учители, директори, заместник директори, психолози, ръководители на образователни центрове и др. Допуснати са 117 конкурсни материала, 55 от които са номинирани с призови места в четири образователни секции – Статии, Компютърни презентации, Дигитални образователни ресурси, Есета.

 

Свои компютърни презентации са представили 39 образователни специалисти, оценявани от журито по три основни критерия с максимален общ резултат 50 точки: ниво на актуалност и оригиналност на темата; ниво на прилагане на презентацията  в образователния процес; ниво на използване на дигитални инструменти при разработване на компютърната презентация.

 

С иновативни идеи и образователни модели, особено във време на дигитална образователна трансформация, “новаторите в образованието” задвижват системата на образованието към обновяване и развитие. Конкурсът се осъществява по програмата на изследователски проект на ВТУ, 2020 г. с ръководител проф. д-р Д. Гълъбова.