Шуменската екоинспекция, в рамките на кампанията на Министерството на околната среда и водите „Младежи за околна среда“, съвместно с ШУ „Епископ Константин Преславски“ организираха конкурс за научно есе на тема „Да живеем екологично“.

 

Целта на конкурса е да се даде възможност на младите хора да изразят своето мнение за различните проявления на глобалния екологичен проблем, както и да предложат варианти за преодоляването му.

 

В конкурса взеха участие ученици от 10-и и 11-и клас от градовете Шумен, Нови пазар, Търговище и Попово. СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен се представи с две научни есета на Анна Горанова и Едуард Алтунян от 10.б клас, под ръководството на Веселин Жечев – старши учител по биология и здравно образование.

 

Представените писмени работи са разгледани и оценени от комисия в състав – проф. д. х. н. Хр. Христов и доц. д-р Ал. Дойчинов – преподаватели в Шуменския университет, и С. Симеонов – гл. експерт в направление „Управление на отпадъците“ на РИОСВ – Шумен.

 

Есето на Анна Горанова на тема „Ефективно управление на отпадъците, в посока „нулеви отпадъци“, е класирано на призово четвърто място, с награден предметен фонд. В резултат на това, СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен е едно от шестте училища за двете области Шумен и Търговище, които са класирани да получат декоративен съд за събиране на пластмасови капачки.