Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Деиност 5 “Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование” по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Писмо 9105-200/17.06.2021 г. на г-жа Грета Ганчева, ръководител на проекта

 


 

1. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби

2.Национален спортен календар

3. Национален календар за изяви по интереси

4.График за ученическите олимпиади и националните състезания на МОН

5. Искане за отпускане на стипендия Приложение 5