С демонстрация на опити, свързани с океана и неговото опазване, ученици и преподаватели на СУ „Сава Доброплодни“, отбелязаха деня на окена – 8 юни. Отбелязването на Световния Ден на Океана има цел да информира обществото за всекидневните проблеми с опазването на океаните и как всеки един от нас може да помогне за решаването им. Фокусът на Световния ден на океаните през тази година ще бъде върху обединяване на природозащитните действия за призоваване на световните лидери да се защитят 30 % от нашата синя планета до 2030 г.
Тази инициатива е кръстена “30х30”. С опазването на 30 % от сушата и водата на Земята чрез мрежа от зони с висока защита може да осигурим здрав и сигурен дом за всички.