Традиционна акция на полицията “Децата тръгват на училище  !Да ги пазим на пътя!” 2023/2024