Разработен урок от главния учител по БЕЛ в СУ „Сава Доброплодни“- гр. Шумен – Нора Баланска попада сред 100-те най-въздействащи практики в българското образование. Класацията е на най-голямата платформа „Преподаваме.бг“ за споделяне и обмен на добри практики и образователни ресурси от учители за учители от цялата страна. За втора поредна година организацията провежда конкурса „Добрите практики на фокус”, чиято цел е да се съберат, опишат и популяризират най-ярките примери от училище и класната стая.

Урокът е разработен въз основа на проектно базирано обучение върху произведението на Алеко Константинов „До Чикаго и назад“, като съчетава дисциплините български език и литература, изобразително изкуство и технологии и предприемачество. За да представи по по-интересен начин пътеписа, който се изучава в 7-ми клас, г-жа Баланска поставя задачи на учениците да изработят триизмерни макети, като следват описанията, направени от автора. Децата трябва да пресъздадат българския павилион и „бараката“ на Айвазиян, като се стремят да включат възможно най-много от детайлите в предметното описание и да поставят на правилните места героите от текста, заедно с ключови техни реплики. В процеса са ангажирани и родителите, като целта е, помагайки на децата си,  да разберат смисъла на проектно базираното обучение.

„Овладяването на разностранни умения с практико-приложна насоченост като управление на времето, проучване и селектиране на информация, подбор на подходящи материали, справяне с предизвикателствата по техническото изработване и саморефлексия бе едната цел на тази практика. Другото ми основно намерение бе развиването на комуникативните умения и способностите за аргументиране на собствена теза в дискусия.“, споделя Нора Баланска.

Тъй като учебните часове по БЕЛ са недостатъчни, седмокласниците представят проектите си във времето за занимания по интереси. Всеки ученик подготвя кратка презентация за използваните материали, стъпките, през които е преминал, получената помощ от родители и близки, както и затрудненията в процеса. В часовете по литература дискутират произведението, наблягайки на въпроса какво трябва да бъде „лицето” на България пред света според Алеко Константинов и според самите ученици. Седмокласниците достигат до извода, че процесът по изработка на макета заедно с родителите им е съчетание от упорит труд, предизвикателства и забавление.

Предстои експертно жури да оцени най-добрите практики, след което те ще бъдат разпространени за публично гласуване.