На 02.12.2021 г. в 18.30 ч. сградата и дворът на Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен ще се превърнат в главни герои на звуково-светлинния проект „Доброплодните дела оживяват в звук и светлина“.

Празничната  седмична програма, посветена на патронния празник на училището, под надслов „Сава Доброплодни на 201 години – от началото на българския театър до съветите за здраве“,  включва:

  • Откриване на експозиция  „Възрожденската епоха в Шумен“  с творби на седмокласници в училищната галерия и тържествен час на класа – (29.11.2021 г.);
  • „Посвещаване в доброплодство“ на първокласници – (30.11.2021 г.);
  • Публикуване на електронна книга „Ние познаваме живота и делото на Сава Доброплодни“ със съчинения, еста, комикси, песни, стихотворения, видеоклипове и презентации на седмокласници в сайта на училището и провеждане на онлайн-викторина „Делото на Сава Доброплодни през погледа на учениците“ – (01.12.2021 г.) ;
  • „Посвещаване в доброплодство“ на петокласници, поднасяне на венец пред барелефа на Сава Доброплодни и провеждане на  щафетните игри „Здрави и силни Доброплодчета“ – (02.12.2021 г.);
  • Поднасяне на цветя пред паметната плоча на Сава Доброплодни, НЧ „Добри Войников“ – (03.12.2021 г.).

Очакваме  да споделите празника с нас!