Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Държавни зрелостни изпити

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2023/2024 година

(определени със Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката)

 

Сесия май – юни

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 8,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 8,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 – 31 май 2024 г.

Сесия август – септември

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 8,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 август – 30 август 2024 г.

 

На датите на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература
се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за
лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и
изпитът за валидиране на компетентности по български език и литература като
общообразователен предмет по реда на ДЗИ

 

На датите на допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат и съответните
задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас
преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по
реда на ДЗИ с изключение на изпита по български език и литература като общообразователен
предмет..

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

 

Дейност Сесия май – юни Сесия август – септември
Подаване на заявление за допускане до ДЗИ/ЗДИППК 06.02.2024 г. – 21.02.2024 г. 21.06.2024 г. – 06.07.2024 г.
Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки за допускане до 16.05.2024 г. до 21.08.2024 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 16.05.2024 г. до 21.08.2024 г.
Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ЗДИППК 20.05.2024 г. – 05.06.2024 г. 26.08.2024 г. – 04.09.2024 г.
Провеждане на задължителния ЗДИППК (в частта му по практика на професията) до 05.06.2024 г. до 04.09.2024 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК до 07.06.2024 г. до 05.09.2024 г.

 

Изпитни материали за ДЗИ по години