Заповед на министъра на образованието и науката за предстоящите неучебни дни