Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

За зрелостници

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 

Учениците, завършили средното си образование през учебната 2018-2019 година, трябва да заплатят здравните си вноски за своя сметка, до започване на работа или на учебната година във висшето учебно заведение, в което ще продължат своето обучение, тъй като месеците юли, август и септември те не се осигуряват от републиканския бюджет. При повече от три неплатени вноски, бъдещите студенти ще се окажат с прекъснати здравни права.

Ученици, които са завършили предходни години, но не са положили успешно всички изпити, т.е. има да полагат поправителни изпити могат да се явят на съответните поправителни изпити в сесии през януари, май и август след подаване на заявление.

 

 

Заявление за допускане дo Държавни зрелостни изпити

 

 

 

www.zamaturite.bg

 

 

Заповед на министъра на образованието и науката за учебната 2019/2020 година за:

 

– дати за провеждане на държавни зрелостни изпити сесии май-юни и август-септември;
– график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019/2020 г.

 

 

Наредба № 3 от 17. 05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

 

Наредба №1 от 11.04.2003г. за учебно-изпитните програми за държавни зрелостните изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

 

Примерни изпитни материали за ДЗИ

 

Инструктаж за зрелостниците при провеждане на ДЗИ

 

 

ПО-ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

Сесия май-юни
1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

 • Български език и литература – 20.05.2020 г., начало 08:00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 22.05.2020 г., начало 08:00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020 г. – 29 май 2020 г.

 

2. График на дейностите

 • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити
  – 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г.
 • Допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2020 г.
 • Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 18.05.2020 г.
 • Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити
  – до 18.05.2020 г.
 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 12.06.2020 г.

Сесия август-септември
1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

 • Български език и литература – 27.08.2020 г., начало 08:00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 28.08.2020 г., начало 08:00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.

2. График на дейностите

 • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити –
  01.07.2020 г. – 14.07.2020 г.
 • Допускане до държавни зрелостни изпити – до 20.08.2020 г.
 • Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 24.08.2020 г.
 • Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити
  – до 24.08.2020 г.
 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2020 г.