Ученици от единадесети клас на СУ „Сава Доброплодни“ участваха в обучение по проект за младежки обмен по програма Еразъм + на тема: „Изкуството на фотографията: многообразие и равнопоставеност“, което се проведе в град  Хорезу, Румъния от 1 до 10 май 2023.

Участниците от трите партниращи държави ( България, Румъния и Турция) имаха възможност да участват в творчески работилници, свързани с темата на обучението, както и в множество екипни дейности. Всяка държава-участник организира интеркултурна вечер, на която бяха представени традиционни песни, танци и културни обичаи.

На всички участници бе издаден международен сертификат за участие в младежка мобилност Youthpass.