В красивия 16 майски ден училищната общност на СУ „Сава Доброплодни сподели радостта на поредния си незабравим випуск . Денят, в който поредните пораснали доброплодци, споделили с любимото училище таланта и дръзновението си, поеха по пътя на своята младост, на своя красив, стремителен и изпълнен с мечти и трудности, с надежди и предизвикателства живот.
След като чуха своя последен училищен звънец, с напътствени слова към тях се обърна директорът на СУ „Сава Доброплодни“ доктор Албена Иванова – Неделчева.

Ленти отличник бяха връчени на випускниците, постигнали отлични резултати през всички години от гимназиалния етап на обучение.

С награда за постигнати високи резултати и издигане на престижа на Средно училище „Сава Доброплодни“ бяха отличени

Ивана Гинчева Гинева – 12. А клас
Деница Ростиславова Илкова – 12. А клас
Християна Дариева Аврамова – 12. Б клас
Арзу Ертанова Адилова – 12. Б клас
Стоил Юлиянов Костов – 12. Б клас
Виктория Свиленова Михова – 12. Б клас
Синем Нурай Зърън – 12. В клас
Севги Акиф Рагуб – 12. В клас

 

Наградени бяха и първенците на профилите. За отлични постижения и резултати в профил чуждоезиков и отличието Първенец на профила бе присъдено на Михаела Василева Димитрова от 12.а клас

Отличието Първенец на профил Изобразително изкуство получи Симона Маринова Зяпкова от XII б клас!

Като Първенец на профил Музика бе отличен на Георги Йорданов Йорданов от 12.в клас.

За изключителен принос в живота на училищната общност наградата Подгласници на първенеца на випуска бе присъдена на
Емилияна Станимирова Георгиева от 12. А клас
Антоанета Анатолиева Ангелова от 12. В клас

За постигнати високи резултати в обучението по общообразователната и профилираната подготовка. За издигане на авторитета на училището чрез изключително добро представяне на различни престижни форуми наградата Отличник на випуск 2023 на СУ „Сава Доброплодни“  получи  Мартин Найденов Цолов от 12. Б клас. 

На добър час, доброплодци!