Благодарим Ви, учители, ученици и родители, че цяла година събирахте капачки заедно с нас! Дойде деня, в който да ги предадем и нашия принос към кампанията помогне за закупуване на медицинска апаратура за детските отделения в страната. И нека утре поставим новото начало на кампанията „Капачки за Бъдеще“.