Дата: 22 май 2023 г.

Начало на изнесените ателиета пред ДКТ “Васил Друмев”: 16:30 часа

Конкурс и празнична програма в двора на училището: 18:00 часа

Вход: С усмивка и добро настроение