Дата: 19 май 2022 г.
Начало на изнесените ателиета пред ДКТ “Васил Друмев”: 16:30 часа
Конкурс и празнична програма в двора на училището: 18:00 часа
Вход: С усмивка и добро настроение