ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Вътрешно-квалификационна дейност

Вътрешно-квалификационна дейност на СУ „Сава доброплодни- гр. Шумен

 

ТЕМА: Приобщаващо образование
ДАТА:06.03.2018 г.
ЧАС: 12:35 ч.
ЛЕКТОР: Веселина Анчева и Антоанета Георгиева


ТЕМА: Идентифициране и справяне със случаите на деца в риск
ДАТА:10.11.2017 г.
ЧАС: 12:35 ч.
ЛЕКТОР: Бистра Тодорова – педагогически съветник


ТЕМА: Превенция на проявите на тормоз между учениците в училище
ДАТА:10.11.2017 г.
ЧАС: 12:35 ч.
ЛЕКТОР: Румяна Буковалова – педагогически съветник


ТЕМА: Изготвяне на образователни приложения . Работа с LearningApps
ДАТА:20.03.2017 г.
ЧАС: от 10:30ч. до 12:30 ч.
ЛЕКТОР: Ангел Ангелов


ТЕМА: Изготвяне на електронни тестове. Работа с GoogleForms, TestMoz, Quirredia
ДАТА:13.03.2017 г.
ЧАС: от 10:30ч. до 12:30 ч.
ЛЕКТОР: Пламена Маркова