В традиция се превърна участието на ученици от СУ „Сава Доброплодни“ в Музикалната игра „Ключът на музиката“. На 19.03.2022г. се проведе националният кръг на състезанието, до който достигнаха 11 ученици от 5, 6, 7 и 10 клас: Белослава Методиева, Симона Стефанова, Ивайла Гочева, Константин Киров, Ралица Вълкова и Божидара Жечева от шести клас; Кристина Александрова, Арзу Ахмед и Сема Ахмедова – седми клас; Пресияна Даскалова от пети клас и Надежда Димитрова от 10 клас. Тяхната подготовката се осъществяваше в часовете за консултации и извънкласни дейности от: Диана Такова, Ралица Крумова, Дарина Бошнакова и Цветанка Александрова. За положените усилия на учениците бяха връчени грамоти за отлично представяне и статуетки.