Близо 100 ученици от СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен взеха участие в традиционното Коледно математическо състезание, което се проведе на 12 декември 2021 г. Състезанието е за ученици от 1. до 7. клас, а задачите са подготвени от националния екип за извънкласни дейности в гр. София.

След обявяването на класирането директорът на училището – д-р Албена Иванова-Неделчева, поздрави участниците и награди победителите в различните възрастови групи с медали и грамоти.

 

I клас

Първо място – Кристиан Алексей Миров, Іг клас

Второ място – Георги Калоянов Костадинов, Ів клас

Трето място – Ива Даниелова Донева, Іг клас

 

II клас

Първо място – Кристияна Николаева Тотева, ІІа клас

Второ място – Симеон Николаев Тотев, ІІа клас

Второ място – Юлия Николаева Черневска, ІІа клас

Второ място – Доника Димитрова Шикова, ІІв клас

Второ място – Калина Василева Йорданова, ІІг клас

Трето място – Калоян Галинов Георгиев, ІІа клас

 

III клас

Първо място – Дариян Светлозаров Куртев, ІІІв клас

Второ място – Александра Атанасова Върбанова, ІІІв клас

Трето място – Симеон Йорданов Ефтимов, ІІІв клас

 

IV клас

Първо място – Берк Мохамед Кяшиф, IVб клас

Второ място – Димитър Бориславов Борисов, IVв клас

Трето място – Валери Венков Христов, IVг клас

 

V клас

Първо място – Синем Синан Мюмюн, Vб клас

 

VI клас

Първо място – Елиа Владимирова Узунова, VIв клас

 

VІІ клас

Първо място – Кристина Борисова Александрова, VІІд клас