ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Конкурси

 

  V_НАЦИОНАЛEН КОНКУРС
  „ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ
ПЕЯТ, ТАНЦУВАТ,
РИСУВАТ“

       27 – 29 март 2020 г.

 

 

Във връзка със Заповед № РД 09-606/09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която се нарежда да не се провеждат организирани прояви, изяви и мероприятия с ученици и педагогически специалисти, Ви уведомяваме, че планираният за провеждане през периода 27.03.-29.03.2020 г. V Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“ в гр. Шумен се отменя в раздел „Музика“ и раздел „Надиграване“.

Предвид това, че организираната форма за участие в конкурса от направленията „Изобразително изкуство“ и „Визуални изкуства“ няма да доведе до събирането на хора на едно място, същата ще се проведе съгласно оповестения регламент на конкурса: рисунки ще се приемат до 20.03.2020 г. вкл.

Наградените участници от направленията „Изобразително изкуство“ и „Визуални изкуства“, ще получат наградите си по поща.

 

РЕГЛАМЕНТ

 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

(за ученик, навършил 16 години)

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

(за родител, настойник)

 

 

 


 

2019 – НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ ПЕЯТ, ТАНЦУВАТ, РИСУВАТ

 

 


 

2018 – НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ ПЕЯТ, ТАНЦУВАТ, РИСУВАТ

 


 

2017 – НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ ПЕЯТ, ТАНЦУВАТ, РИСУВАТ