Конкурс за длъжността “Старши експерт по природни науки и екология” в отдел “Организационно методическа дейност и контрол” в РУО – Шумен