Във връзка с отбелязването на 19 февруари, в 4г клас се проведе конкурс за есе на тема “Левски и свободата”. Децата участваха с удоволствие и написаха емоционални есета. Осем от тях се класираха за участие в училищния кръг на конкурса.