СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ – ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС,

ПОСВЕТЕН НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО – 3 ДЕКЕМВРИ,

НА ТЕМА: „МНОГОЛИКИЯТ САВА ДОБРОПЛОДНИ“

 

УЧАСТНИЦИ СА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЕДМИТЕ КЛАСОВЕ

 

 1. КОНКУРС ЗА СЪЧИНЕНИЕ (ЕСЕ), СТИХОТВОРЕНИЕ ИЛИ КОМИКС НА ТЕМА: „МНОГОЛИКИЯТ САВА ДОБРОПЛОДНИ“
 • Съчинението (есето) трябва да е в обем една страница (формат А4), написана на компютър.
 • Конкурсната работа трябва да съдържа информация за участника: трите имена и клас.
 • Срок за предаване на творбите: до 25.11.2021 г. (изпращат се или се предават на учителите по БЕЛ или на класните ръководители).
 • Творбите ще бъдат разгледани от жури в състав: г-жа Ася Йоцова и г-жа Катя Димитрова.

 

 1. КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА: „ВЪЗРОЖДЕНСКАТА ЕПОХА В ШУМЕН“
 • Участниците могат да изобразяват свободно със средствата на изобразителното изкуство теми, свързани с патрона на училището и/или възрожденската епоха.
 • Конкурсната работа трябва да съдържа и информация за участника: трите имена и клас.
 • Срок за предаване на творбите: до 25.11.2021 г. (предават се на учителите по изобразително изкуство или на класните ръководители).
 • Рисунките ще бъдат разгледани от жури в състав: г-н Димитър Н. Димитров и г-жа Виолета Петрова.

 

 1. КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН, СТИХОТВОРЕНИЕ И / ИЛИ РЕЦИТАЛ НА ТЕМА: „ВЪЗРОЖДЕНСКАТА ЕПОХА“
 • Участниците могат да участват със свои записи на песни и/или рецитал, свързани с поставената тема.
 • Конкурсната работа трябва да съдържа и информация за участника: трите имена и клас.
 • Срок за предаване на творбите: до 25.11.2021 г. (изпращат се или се предават на учителите по музика или на класните ръководители).
 • Материалите ще бъдат разгледани от жури в състав: г-жа Диана Димова и г-жа Цветанка Александрова.

 

 1. КОНКУРС ЗА ВИДЕОКЛИП ПО СНИМКИ И / ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА: „МНОГОЛИКИЯТ САВА ДОБРОПЛОДНИ“
 • Участниците могат да изразят чрез средствата на дигиталните технологии теми, свързани с патрона на училището и/или възрожденската епоха.
 • Конкурсната работа трябва да съдържа и информация за участника: трите имена и клас.
 • Срок за предаване на творбите: до 25.11.2021 г. (изпращат се или се предават се на учителите по информационни технологии или класните ръководители).
 • Материалите ще бъдат разгледани от жури в състав: инж. Ангел Ангелов и г-жа Десислава Гинева.

 

ВАЖНО:

 • Класираните на първо, второ и трето място във всеки от конкурсите ще получат грамоти и предметни награди.
 • Всеки участник може да представи най-много две творби.

 

УЧЕНИЦИ, ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ  В КОНКУРСИТЕ!

 

ТВОРБИТЕ ВИ ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪС ЗАГЛАВИЕ:

„НИЕ ПОЗНАВАМЕ ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ПОДГОТВЕНА И ПРЕДСТАВЕНА ЗА ПАТРОННИЯ НИ ПРАЗНИК – 3 ДЕКЕМВРИ!

 

МУЗИКАНТИ, ХУДОЖНИЦИ, ТАНЦЬОРИ, ДОБРОПЛОДЦИ … МНОГОЛИКИ СМЕ И НИЕ ДНЕС!